Indywidualizacja procesu nauczania w kl. I – III

W Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce od września 2011 roku realizowany jest projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew”.

W ramach tego projektu dzieci z kl. I – III uczestniczą w następujących zajęciach:

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.

Zajęcia realizowane są w 4 grupach 4 – osobowych i jednej grupie 6 – osobowej.

Głównych celem tych zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych w uczeniu się języka polskiego i matematyki. Ponadto korygowanie istniejących wad postawy oraz korekcja zaburzonych funkcji ruchowych.

Podczas zajęć z zakresu edukacji polonistycznej dzieci rozwijają motywację do nauki i zdobywania wiedzy, ugruntowują wiedzę zdobytą na lekcjach, wyrównują braki w wiedzy i umiejętnościach, więc doskonalą technikę czytania i pisania, ćwiczą percepcję słuchową, wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną. Doskonalenie tych umiejętności odbywa się poprzez zabawę i wykorzystywanie ciekawych pomocy dydaktycznych.

Na zajęciach matematycznych uczniowie wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach, które są na ogół przyczyną trudności szkolnych. Są kształtowane pojęcia matematyczne w taki sposób, by ułatwić im dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie w określonym zakresie liczbowym, poprzez stosowanie zadań typowych i nietypowych, zabaw i gier matematycznych, krzyżówek i łamigłówek.           Doskonalenie umiejętności matematycznych odbywa się poprzez wykorzystanie odpowiednich metod, technik i różnorodnych pomocy dydaktycznych.

Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczęszczają dzieci, u których stwierdzono wady postawy. Są to wady kończyn dolnych:

– płaskostopie

– stopa płasko – koślawa

– kolana koślawe

Zajęcia wpłyną na zminimalizowanie wad powstałych u dzieci oraz podniosą ich sprawność fizyczną, a to w prostej linii prowadzi do zapobiegania niepowodzeń szkolnych. Aby ten cel osiągnąć prowadzone są zajęcia, na których wykonywane są ćwiczenia korygujące wady z wykorzystaniem różnych przyborów typowych i nietypowych (szarfy, woreczki, piłki, kasztany, piórka, gazety, maskotki, baloniki itp. Zajęcia prowadzone są w różnych formach, a przede wszystkim w formie zabawowej, co bardzo zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Uczestnicy zajęć otrzymali pakiety edukacyjne.

W ramach projektu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne: m. in. laptop, drukarka, gry edukacyjne, plansze, kasety magnetyczne, płyty, …, które wykorzystywane są podczas zajęć lekcyjnych.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Parczew” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowały:

 

Urszula Bzówka

Wanda Korneszczuk

Zofia Wac – Klajda