DZIEŃ PATRONA w roku szkolnym 2009/2010

DZIEŃ PATRONA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 

Obchody Dnia Patrona poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona 18 maja 2011 R.  w przewłockiej kaplicy , a więc w rocznicę urodzin Jana Pawła II. Mszę świętą koncelebrowali ksiądz prałat Tadeusz Lewczuk oraz ksiądz Tadeusz Olędzki.

Tydzień później, czyli 25 maja 2010 r. odbyła się konferencja popularno – naukowa podsumowująca roczny program ,,Śladami Jana Pawła II – w poszukiwaniu autorytetu”. Cieszymy się , że nasze zaproszenie na tą niecodzienną uroczystość przyjęli: ksiądz prałat Tadeusz Lewczuk, Burmistrz Parczewa p. Paweł Kędracki, dyrektorzy parczewskich szkół : p. Barbara Krzewska, p. Jarosław Pastor, p.Witold Jakubas, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Parczewie p. Bogumiła Sarnowska, poprzedni dyrektorzy ZPS w Przewłoce : p. Zofia Puła i p. Władysław Rzemieniecki, emerytowani nauczyciele: p. Helena Abramczuk, p. Stanisława Zwoińska, p. Teresa Szczepaniuk , a także nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół wraz z opiekunami.

Na początku pani dyrektor Iwona Rojewska w ciepłym powitaniu skierowanym do wszystkich obecnych podkreśliła szczególną rolę osoby Papieża Jana Pawła II w funkcjonowaniu placówki oraz kreowaniu wizji szkoły w duchu papieskiego nauczania. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Mateusz Korneszczuk i Michał Turek w prezentacji multimedialnej przywołali wspomnienia dotyczące powstania szkoły, nadania placówce imienia oraz poświęcenia sztandaru. Piosenki w wykonaniu szkolnego chóru u wielu wywołały łezkę w oku, a uśmiech pojawił się, gdy uczniowie czytali zabawne anegdoty z życia Ojca Świętego.

Oczekiwanym przez dzieci momentem było ogłoszenie wyników konkursów: literackiego, plastycznego, fotograficznego, wiedzy oraz wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom. W przerwie można było skosztować papieskich kremówek, którymi tak zachwycał się Karol Wojtyła, zwiedzić pokonkursową wystawę plastyczną, sięgnąć do zbiorów książkowych Biblioteki Powiatowej – Centrum Kultury w Parczewie udostępnionych dzięki uprzejmości pani dyrektor B. Sarnowskiej, zbiorów naszej szkolnej biblioteki.

Punktem kulminacyjnym były wykłady wygłoszone przez :

doktor Joannę Borowicz -„Lekcja świętości Jana Pawła II” ( prelekcja dla dzieci) oraz

księdza doktora Jacka Seredę.- „Jaka powinna być rodzina, by móc wychować świętych na miarę Jana Pawła II?” ( prelekcja dla dorosłych). Naszym prelegentom jesteśmy niezwykle wdzięczni za przychylność, życzliwość, poświęcony czas , a nade wszystko za słowa – drogowskazy na szlaku poszukiwań autorytetu. Mamy nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze , by pozytywnie wpływać na integrację społeczności szkolnej i lokalnej.