DZIEŃ PATRONA w roku szkolnym 2013/2014

“Święty Jan Paweł II – nasz przyjaciel w niebie”

Dnia 16.05.2014 r. obchodziliśmy tradycyjnie “Dzień Patrona” w naszej placówce. Jak wszystkim wiadomo ten rok był szczególnie wyjątkowy dla naszego patrona – Jan Paweł II został ogłoszony świętym 27.04.2014 r.. Nasza szkolna uroczystość skoncentrowała się wokół tego wydarzenia i przebiegła pod hasłem “Święty Jan Paweł II nasz przyjaciel w niebie”. O godz. 9.00 udaliśmy się do przewłockiej kaplicy na mszę św., która była sprawowana przez ks. Norberta Taratyckiego. W murach naszej szkoły odbyła się dalsza część uroczystości. Pani dyrektor Iwona Rojewska powitała zebranych uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Odwiedzili nas również uczniowie z innych szkół biorących udział w Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Muzycznym, którego byliśmy organizatorami.

Wprowadzeniem do tematu był występ przedszkolaków, które wystąpiły w piosence pod tytułem “Święty uśmiechnięty” (Taki duży, taki mały może świętym być) z repertuaru Arki Noego. Punktem kulminacyjnym były występy uczestników ze szkół podstawowych, które zgłosiły się do konkursu.

Przebieg zmagań nadzorowała komisja, która po burzliwych naradach wyłoniła laureatów:

 

I miejsce “Nasz Ojciec Święty” na melodię “Święty uśmiechnięty” Karolina Kowalczuk,

Weronika Dzyr, Magdalena Burzec – uczennice SP w Dawidach

“Dziękuję” na melodię “Dziękuję Ci tato” Maciej Klajda – ZPS w Przewłoce

“Każdy wschód słońca” uczennice SP nr 1 w Parczewie Anna Kozłowska i Aleksandra Saweczko

II miejsce “Za ciebie dziękczynienie” na melodię “Santo Subito” Julia Anna Walczyna

SP nr 1 w Parczewie

” Ojciec Święty” na melodię “Taki duży, taki mały” Julia Turek, Gabriela Przekorzyńska ZPS w Przewłoce

III miejsce “Nasz Papieżu Polaku” na melodię “Barka” Gabriela Kurowska, Kacper

Kurowski – ZPS w Przewłoce

“Święty Jan Paweł II” na melodię “Chwalcie łąki umajone” Adam Szypulski

Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu Literacko Muzycznego pt. “Jan Paweł II w piosence”

Po części muzycznej przyszła kolej na wręczenie nagród i dyplomów laureatom Dyktanda Papieskiego.

Wśród laureatów III Międzyszkolnego Dyktanda Papieskiego znaleźli się:

I miejsce:

–  Natalia Kalisz – SP nr 2 w Parczewie

Celina Dąbrowska – SP w Kolanie

Magdalena Czech – SP nr 1 w Parczewie

 

 II miejsce:

Mateusz Haczkur – SP nr 1 w Parczewie

Jakub Szwaj – SP nr 1 w Parczewie

 

III miejsce:

Konrad Guz – SP nr 4 w Lubartowie

Eryk Kaniuch – SP w Kolanie

Iga Porzeżyńska – SP nr 1 w Parczewie

 

Poniżej laureaci Międzyszkolnego Dyktanda Papieskiego:

 

Uroczystość zakończyła się słodkim akcentem, jakim były papieskie kremówki wykonane specjalnie na tę okazję.

 

opr. U. Bzówka, A. Puła