Organizacja roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

w roku szkolnym 2015/2016

 

– 14.10.2015

– 05.04.2016

– 02.05.2016

– 17.05.2016

– 27.05.2016

– 01.06.2016

 

Podstawa prawna: § 5.1. i 6.1. Rozporządzenia zmieniającego MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 5 października 2010 r.