Obszar 7 – Zajęcia niezorganizowane

„Pierwszy dzień Wiosny na sportowo”

 

Obchody pierwszego dnia Wiosny, które odbywały się w duchu sportowej rywalizacji stworzyły okazję do zachęcania wychowanków w kierunku podejmowania aktywności fizycznej. Dzieci aktywnie uczestniczyły
w „Wiosennych Igrzyskach Olimpijskich” i wałczyły o medale w dwóch dyscyplinach: rzut woreczkiem do obręczy (3-4-latki), skoki kangura (5-6-latki).

Poprzez umożliwienie oglądania ilustracji i książek o tematyce sportowej
i zdrowotnej rozbudzano w przedszkolakach zainteresowania i pasje. Dzieci chętnie rozmawiały o prezentowanych formach aktywności, zaciekawione zadawały pytania i z zaangażowaniem rozmawiały indywidualnie
z nauczycielem. Dodatkowym sposobem na poznanie zainteresowań było udostępnienie wychowankom kolorowanek przedstawiających zawodników różnych dyscyplin sportowych. Dzieci wybierały te rysunki które najbardziej
je zainteresowały, kolorowały je, a przy tym zasięgały informacji o wybranych dyscyplinach sportu zasypując mnóstwem pytań.

Zainteresowania, pasje i talenty rozwijano również w codziennej pracy przedszkola. Wychowawczynie chętnie dzieliły się z przedszkolakami fotografiami z aktywnego wypoczynku w górach, nad morzem, jeziorem, a także z wypraw rowerowych.

Wykorzystując własne zainteresowania zachęcałyśmy do tańcem, gier zespołowych i ruchu na świeżym powietrzu.

Wszystkie podejmowane działania nakierowane były na rozwijanie zainteresowań przedszkolaków i bezpośrednie doświadczanie co rozbudza chęć dalszego poznawania „świata” aktywności.

 

 

Poniżej zdjęcia prezentujemy zdjęcia z pierwszego dnia wiosny na sportowo.