Obszar 5 – pozalekcyjne zajęcia sportowe

W ramach zajęć świetlicowych dzieci co piątek uczestniczą w 2-godzinnych wyjazdach na basen do Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego JELONEK w Parczewie.

                                 

 

RKOR9551