Rada Pedagogiczna

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

dyrektor placówki –  mgr Małgorzata Ciesielska

nauczyciele wychowania przedszkolnego

                                                               mgr Katarzyna Krasucka

                                                               mgr Milena Dorosz

                                                               mgr Renata Kamińska

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bogumiła Rola

mgr Wanda Korneszczuk

mgr Zofia Wac- Klajda

 

nauczyciele klas IV-VIII

mgr Agnieszka Puła – język polski, historia, biblioteka

mgr Agnieszka Kijewska – matematyka, informatyka

mgr Magdalena Oleksiewicz – język angielski

mgr Kazimiera Kuflowska – religia

mgr Adam Krzewski – wychowanie fizyczne, muzyka

mgr Małgorzata Ignatowicz – język polski

mgr Marta Olszewska – biologia, wdż, plastyka, przyroda, technika, edb

mgr Marta Bloch – chemia, fizyka, informatyka

mgr Milena Dorosz – doradztwo zawodowe

 

nauczyciele z SP 3, którzy uzupełniają etaty 

mgr Natalia Ignatiuk (w zastępstwie za p. Milenę Wituch) – jęz. niemiecki

mgr Elżbieta Cieniuch – geografia

mgr Magdalena Dziwulska – historia, WOS