Przedszkole

Nasz placówka bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”

organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

 

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

Ruch w szkole/przedszkolu

  1. 1.               wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
  2. 2.               wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
  3. 3.               edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
  4. 4.               kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
    1. 5.                pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Obszary dla szkół: 1-5

Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4

Ruch poza szkołą/przedszkolem

  1. 6.               zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
  2. 7.               zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
  3. 8.               aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
  4. 9.               aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

Obszary dla szkół: 6-9

Obszary dla przedszkoli: 6-8

 

Akcja adresowana jest do:

a)     Dyrektorów szkół i przedszkoli;

b)     Nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej;

c)      Uczniów i wychowanków przedszkoli.

 

Zasady przyznawania tytułu

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.