Przedszkole

Zapisy do przedszkola

Dyrektor ZPS w Przewłoce informuje, że od dnia 02.03.2015 r. do 09.03.2015 r.należy złożyć w sekretariacie placówki

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (dot. dzieci, które uczęszczają do przedszkola w tym roku)

a w okresie od 09.03 – do 10.04 2015 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Zapraszamy zainteresowane osoby do pobrania dokumentów w sekretariacie placówki w wyżej wyznaczonych terminach.