Nauka zdalna

16 grudnia 2021 |

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wprowadza ono zmiany w funkcjonowaniu szkoły.

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r (20.12.2021r, 21.12.2021, 22.12.2021r, 03.01.2022r, 04.01.2022r, 05.01.2022r) szkoły przechodzą na nauczanie zdalne. Nauczanie realizowane będzie poprzez platformę Teams i dziennik elektroniczny Vulcan). Zajęcia odbywają się zgodnie z istniejącym planem lekcji.

Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie.

Dzień 07 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.