Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2019 |
Znalezione obrazy dla zapytania wiersz na dzień nauczyciela

Dnia 15 października w naszej placówce odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana pod kierunkiem p. Magdaleny Oleksiewicz, w której można było zobaczyć jak wyglądało nauczanie 100 lat temu, w latach 70, 80, 90-tych i współcześnie.

Uroczystości z okazji DEN były okazją do wspomnień, gdyż 100 lat temu powstała szkoła w Przewłoce.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania wszystkich zgromadzonych: pana Pawła Kędrackiego – Burmistrza Parczewa, panią prezes ZNP w Parczewie – p. Wiesławę Tazbir, panią dyrektor Małgorzatę Ciesielską, nauczycieli, emerytów, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz uczniów.

Przy okazji święta, pani dyrektor złożyła życzenia swoim pracownikom, a nagrody wręczyła dzień wcześniej. Do życzeń dołączył się także pan burmistrz i wręczył nagrody burmistrza p. dyrektor Małgorzacie Ciesielskiej oraz p. Magdalenie Oleksiewicz.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyła także pani Monika Włoszek przewodnicząca Rady Rodziców. Każdy z pracowników otrzymał słodki upominek od Rady Rodziców.