Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 |
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4cbpZle-7xmIAtuCNc_ZDsvBNGSoiYi1wDPfwEjkfCXAGj6R-Iw

Dnia 19 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019.

Na początku była msza św. sprawowana przez ks. Norberta Taratyckiego w kaplicy w Przewłoce, a pozostała część uroczystości miała miejsce w murach ZPS.

Na początku pani dyrektor wręczyła nagrody i świadectwa uczniom promowanym z wyróżnieniem, osiągającym wysokie wyniki w nauce i wzorowe i bardzo dobre zachowanie, otrzymującym wysokie wyniki w czytelnictwie i stuprocentową frekwencję oraz za pracę w Samorządzie Uczniowskim. Specjalne statuetki trafiły do sportowców, którzy dzielnie reprezentowali nas w zawodach i rozgrywkach.

Absolwenci otrzymali świadectwa, złożyli uroczystą przysięgę i nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły.

Ósmoklasiści wspominając czas spędzony w szkole przedstawili film, w którym mogliśmy zobaczyć jak zmieniali się podczas pobytu w placówce. Film dostarczył wielu wzruszeń.

Uczniowie klasy VII przygotowali starszym kolegom niespodziankę.

Następnie wszyscy udali się do klas aby z rąk wychowawców otrzymać zasłużone świadectwa.

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, bezpiecznych wakacji i owocnego odpoczynku!

http://www.sp-zorawina.pl/images/maly.gif