Rekrutacja

17 marca 2017 |

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce informuje, że od dnia 20.03.2017 r. do 10.04.2017 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola prowadzonego przez gminę Parczew“ na rok szkolny 2017/2018.

 

Wnioski zgłoszenia należy pobierać i składać w sekretariacie placówki w godzinach 7.30 – 15.30

 

Zgodnie z art.31. ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017r., poz. 59) dzieci w wieku 3 – 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.