Zakończenie roku szkolnego

28 czerwca 2016 |

Dnia 24 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Pani dyrektor powitała wszystkich zebranych: uczniów, nauczycieli, rodziców.

Na początku nastąpiło przekazanie sztandaru, klasa VI przekazała sztandar klasie V.

DSCF0213

 

Następnie klasa VI złożyła ślubowanie

DSCF0217

Klasa VI przedstawiła krótką część artystyczną, w której wspominali swój pobyt w szkole.

DSCF0234

Następnie podziękowali wszystkim nauczycielom, pracownikom placówki.

DSCF0240 DSCF0239

Słowa podziękowania złożyli też rodzice

DSCF0241

Klasę VI pożegnali też młodsi koledzy z klasy V i wręczyli pamiątki.

DSCF0253 DSCF0252

Klasa VI otrzymała dyplomy absolwenta

DSCF0249

 

Następnym punktem było rozdanie nagród najlepszym uczniom w mijającym roku szkolnym

– klasa VI i listy gratulacyjne ich rodzicom

DSCF0255 DSCF0256

– klasa V

DSCF0257

– klasa IV

DSCF0260

– klasa III

DSCF0261

– klasa II

DSCF0262

– klasa I

DSCF0263

– nagrody za 100% frekwencję

DSCF0265

Podziękowania otrzymali także rodzice zaangażowani w życie naszej placówki.

DSCF0267

 

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim za miniony rok szkolny i życzyła udanych wakacji.