Szkolny Konkurs Ortograficzny

08 maja 2012 |

Szkolny Konkurs Ortograficzny

„Mistrz ortografii” klas II i III

 

W dniu 24 kwietnia 2012 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” dla klas II i III.

Celem konkursu było zmobilizowanie uczniów do wytężonej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności ortograficznych oraz uwrażliwienie na piękno języka ojczystego.

Uczestnicy pisali dyktando, pełne „pułapek” ortograficznych. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Spośród 13 uczestników komisja wyłoniła laureatów.

Tytuły „Mistrza ortografii” uzyskali:

Szypulska Patrycja kl. II

Suchorab Karolina kl. III

Jarmuł Mateusz kl. III

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci skromne upominki ufundowane przez Radę Rodziców.

 

Opracowała:

Wanda Korneszczuk

Zofia Wac – Klajda