03 marca 2014 |

Dyrektor Publicznego Przedszkola działającego przy Zespole Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce informuje, że rodzice dzieci, które będą kontynuować wychowanie przedszkolne w naszej placówce zobowiązani są do pobrania i złożenia w sekretariacie DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w nieprzekraczającym terminie od 03.03.2014 r. do 07.03.2014 r.

 

Niezłożenie deklaracji będzie wiązało się z koniecznością złożenia Wniosku zgłoszeń dzieci do przedszkola w czasie rekrutacji.