Rodzice

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

15.09.2021, 17.11.2021, 26.01.2022, 16.03.2022, 18.05.2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

15.10.2021, 12.11.2021, 7.01.2022, 2.05.2022, 24-26.05.2022, 17.06.2022

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW- ROK SZKOLNY 2021/2022

Język angielski 4-8 Klasa II Klasa III ANGIELSKI KL. 5 i 6 ANGIELSKI KL. I HISTORIA KL. 5 HISTORIA KL. 6 HISTORIA KL. 7 HISTORIA KL.4 MATEMATYKA KL. 4-7 Historia 8 Historia 6 Język polski  Muzyka ANGIELSKI KL.2 I 3 ANGIELSKI KL. 4-8 CHEMIA 7 GEOGRAFIA 7 PLASTYKA Technika RELIGIA KL.1 RELIGIA KL.2 RELIGIA KL.3 RELIGIA KL.4 RELIGIA KL. 5 RELIGIA KL. 6 RELIGIA KL. 7  RELIGIA VIII BIOLOGIA 7 PRZYRODA 4 BIOLOGIA V BIOLOGIA VIII GEOGRAFIA V  Informatyka5 Informatyka8 Informatyka6 Informatyka7 Informatyka4 Fizyka8 Fizyka7 GEOGRAFIA VI GEOGRAFIA VIII  Wychowanie fizyczne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: .

Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie prosimy kierować na konto:

24 8042 0006 0000 0130 2000 0010