Rodzice

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW- ROK SZKOLNY 2017/2018

Klasa II Klasa III ANGIELSKI KL. 5 i 6 ANGIELSKI KL. I HISTORIA KL. 5 HISTORIA KL. 6 HISTORIA KL. 7 HISTORIA KL.4 MATEMATYKA KL. 4-7 POLSKI KL. 5 FIZYKA 7 POLSKI KL.4 POLSKI KL. 6 POLSKI KL.7 MUZYKA ANGIELSKI KL.2 I 3 ANGIELSKI KL. 4-8 CHEMIA 7 GEOGRAFIA 7 PLASTYKA TECHNIKA RELIGIA KL.1 RELIGIA KL.2 RELIGIA KL.3 RELIGIA KL.4 RELIGIA KL. 5 RELIGIA KL. 6 RELIGIA KL. 7 BIOLOGIA 7 PRZYRODA 5 PRZYRODA 6 PRZYRODA 4 ZAJ. KOMPUTEROWE KL. 5 i 6 INFORMATYKA KL. 4 i 7

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI: klasy 0-III w godz. 16.30-17.30, klasy IV-VI w godz. 17.30-18.30

Zebrania ogólne: 20.09.2017, 13.12.2017, 24.01.2018, 21.03.2018, 16.05.2018

Konsultacje: 11.10.2017, 15.11.2018, 21.02.2018, 18.04.2018, 13.06.2018

 

Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie prosimy kierować na konto:

24 8042 0006 0000 0130 2000 0010