Rodzice

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zebrania (kl.0-3 godz. 16.30, kl.4-8 godz. 17.30): 14.09.2022, 16.11.2022, 11.01.2023, 15.03.2023, 17.05.2023

Konsultacje (godz. 16.00-17.00): 19.10.2022, 14.12.2022, 15.02.2023, 12.04.2023, 14.06.2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2022, 02.05.2023, 23-25.05.2023 (egzamin ósmoklasisty), 26.05.2023, 01.06.2023 (Dzień Dziecka), 09.06.2023

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW- ROK SZKOLNY 2022/2023

Język angielski 4-8 Klasa II Klasa III ANGIELSKI KL. 5 i 6 ANGIELSKI KL. I HISTORIA KL. 5 HISTORIA KL. 6 HISTORIA KL. 7 HISTORIA KL.4 Matematyka 4-8 Historia 8 Historia 6 Język polski  Muzyka ANGIELSKI KL.2 I 3 ANGIELSKI KL. 4-8 CHEMIA 7 GEOGRAFIA 7 PLASTYKA Technika RELIGIA KL.1 RELIGIA KL.2 RELIGIA KL.3 RELIGIA KL.4 RELIGIA KL. 5 RELIGIA KL. 6 RELIGIA KL. 7  RELIGIA VIII BIOLOGIA 7 PRZYRODA 4 BIOLOGIA V BIOLOGIA VIII GEOGRAFIA V  Informatyka5 Informatyka8 Informatyka6 Informatyka7 Informatyka4 Fizyka8 Fizyka7 GEOGRAFIA VI GEOGRAFIA VIII  Wychowanie fizyczne

 

Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie prosimy kierować na konto:

24 8042 0006 0000 0130 2000 0010