Rodzice

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zebrania (kl.0-3 godz. 16.30, kl. 4-8 godz. 17.30): 13.09.2023, 15.11.2023, 25.01.2024, 13.03.2024, 22.05.2024

Konsultacje (godz. 16.00-17.00): 18.10.2023, 13.12.2023, 21.02.2024, 17.04.2024, 12.06.2024

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych

01.11.2023, 29.01-11.02.2024 (ferie zimowe), 28.03-02.04.2024 (wiosenne ferie świąteczne), 01.05.2024, 03.05.2024, 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.11.2023, 02.05.2024, 14,15 i 16.05.2024 (egzamin ósmoklasisty), 17.05.2024, 31.05.2024, 30.05.2024 (Boże Ciało)

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW- ROK SZKOLNY 2023/2024

Język angielski 4-8 Klasa II Klasa III ANGIELSKI KL. 5 i 6 ANGIELSKI KL. I HISTORIA KL. 5 HISTORIA KL. 6 HISTORIA KL. 7 HISTORIA KL.4 Matematyka 4-8 Historia 8 Historia 6 Język polski  Muzyka ANGIELSKI KL.2 I 3 ANGIELSKI KL. 4-8 CHEMIA 7 GEOGRAFIA 7 PLASTYKA Technika RELIGIA KL.1 RELIGIA KL.2 RELIGIA KL.3 RELIGIA KL.4 RELIGIA KL. 5 RELIGIA KL. 6 RELIGIA KL. 7  RELIGIA VIII BIOLOGIA 7 PRZYRODA 4 BIOLOGIA V BIOLOGIA VIII GEOGRAFIA V  Informatyka5 Informatyka8 Informatyka6 Informatyka7 Informatyka4 Fizyka8 Fizyka7 GEOGRAFIA VI GEOGRAFIA VIII  Wychowanie fizyczne

 

Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie prosimy kierować na konto:

24 8042 0006 0000 0130 2000 0010