Historia

Historia szkoły

 

Szkoła jest miejscem, do którego się wraca bez względu na wszystko

na wiek, czas i odległość”

p. Elżbieta Janowska

(Dyrektor szkoły w latach 1972 – 1982)

 

Początki szkoły

 

W 1959 roku władze Parczewa podjęły inicjatywę wybudowania szkoły, gdyż dwie istniejące nie mogły pomieścić wciąż wzrastającej liczby uczniów, w dodatku poważne wątpliwości budził stan techniczny szkoły przy ulicy Wojska Polskiego. Dokonano wykupu gruntu przy ulicy Polnej i zlecono prace budowlane, które rozpoczęły się w 1963 roku. Budynek oddano do użytku w grudniu 1965 roku. Koszt budowy wyniósł 6 977 000 zł, a szkoła – Szkoła Podstawowa nr 3 – zaczęła funkcjonować 1 września 1966 roku.

Przez pierwsze lata zagospodarowano otoczenie i wyposażono klasy. Cały czas szkolono i integrowano nową kadrę nauczycielską. Po dwóch latach funkcjonowania placówki oddano do użytku boisko szkolne.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły było nadanie jej imienia – Bohaterów 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Ta podniosła uroczystość odbyła się 20 października 1973 roku. Od tego momentu patronem Szkoły Podstawowej nr 3 stała się jednostka wojskowa im. Romualda Traugutta z Lublina, z którą przez wiele lat szkoła pozostawała w ciągłym kontakcie. Drugi ważny moment nastąpił 18 października 1975 roku, kiedy to ówczesny Komitet Rodzicielski przekazał szkole sztandar, wykonany na specjalne zamówienie (według projektów dwóch uczennic – Małgorzaty Wójciszko i Elżbiety Kaczorowskiej z klasy 8a, które zwyciężyły w szkolnym konkursie dla klas 5 – 8 na projekt sztandaru) przez hafciarkę z Łodzi, p. Irenę Pawlak. Wtedy też, po raz pierwszy, został odśpiewany hymn szkoły pt. „Srebrzysty dzwonek”, którego słowa napisał regionalny poeta, p. Apolinary Nosalski, zaś muzykę do niego skomponował parczewski muzyk – p. Zygmunt Domański.

28 października 1978 roku miało miejsce kolejne święto szkoły – patronacka jednostka wojskowa przekazała szkole dwie armaty- pomniki, które, jak czytamy w kronice: ,,…przeszły wraz z żołnierzami szlak bojowy Wojska Polskiego w działaniach II wojny światowej”. Do dzisiejszego dnia może je zobaczyć każdy odwiedzający szkołę.

Ludzie „Trójki”

Pierwsze grono pedagogiczne liczyło 21 osób, uczniów natomiast było 675. Te liczby przez lata oczywiście się zmieniały.

Dyrektorzy szkoły

Zmieniali się również dyrektorzy placówki. Jako pierwsza tę funkcję objęła:

p. Władysława Kalitka (1966-1972) – w latach 1970 – 1971 p. Kazimierz Kalitka, zastępca – p. Elżbieta Janowska, a następnie:

p. Elżbieta Janowska (1972 – 1982), zastępcy – p. Jolanta Gajko, a od 1980 – p. Teresa Dębska

p. Władysłąw Filipowicz  (1982-1984), zastępcy – p. Teresa Dębska, p. Jolanta Gajko

p. Teresa Dębska (1984-1986), zastępcy – p. Jadwiga Domańska, p. Władysław Filipowicz, a od 1985 – p. Wojciech Pyć

p. Jadwiga Domańska (1986-1992), zastępcy – p. Teresa Dębska, p. Irena Gruba,

a od 1990 – p. Władysław Filipowicz

p. Władysław Filipowicz (1992-1997), zastępcy – p. Teresa Dębska, p. Anna Kaznowska

p. Antoni Izdebski (1997-1999), zastępcy – p. Alina Rokicka, p. Iwona Kopińska

p. Teresa Dębska (1999-2008), zastępcy – p. Marianna Soproniuk, p. Jacek Jerzy Piętowski (do 2001)

p. Marianna Soproniuk (2008-2014), zastępca – p. Barbara Krzewska

p. Iwona Kopińska (2014 – 2019), zastępca – p. Grażyna Jaszcz

Od 2019 roku funkcję dyrektora szkoły pełni p. Grażyna Jaszcz, zastępca- p. Monika Ignatowicz

Rada Rodziców

Od początku istnienia szkoły, poczynania wychowawcze nauczycieli wspierał Komitet Rodzicielski (dziś – Rada Rodziców). Przewodniczyli mu p. Wiesław Tajer, p. Stefan Solecki, p. Władysław Hać, p. Józef Iwanejko, p. Stanisław Bartnicki, p. Krystyna Oniszczuk, p. Bożena Izdebska,  p. Janusz Zieliński, p. Artur Makówka, p. Anita Kobylińska, p. Marta Kozak – Korolczuk, p. Aneta Szczygielska, a obecnie tę funkcję pełni – p. Monika Waniowska.

Nauczyciele

Oczywiste jest, że ludźmi szkoły byli i są nauczyciele. W murach tej instytucji pracowało ich bardzo wielu. Dziś właściwie trudno podać, choćby w przybliżeniu ich liczbę. Wielu nauczycieli jest już na emeryturze, niejeden absolwent tej szkoły dziś pracuje jako jej nauczyciel.

Uczniowie

Jeszcze trudniej oszacować, ilu absolwentów opuściło jej mury. Niemniej jednak nazwiska tych najbardziej zasłużonych pieczołowicie przechowują kroniki, księgi protokołów i Księga Honorowych Obywateli Szkoły. Są to, między innymi, laureaci konkursów przedmiotowych, tematycznych z różnych dziedzin, recytatorskich, wokalnych, sportowych i innych, jak również – osoby zaangażowane w pracę na rzecz szkoły, samorządu szkolnego

czy klasowego.

Dwójka” zwana „Trójką”

Wprowadzona w 1999 roku reforma oświaty przyniosła wiele zmian. Przez dwa lata parczewska „Trójka” była Zespołem Szkół nr 2 w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 2, natomiast od 2001 roku jest Szkołą Podstawową nr 2.

W roku 2007 przeprowadzono gruntowny remont szkoły tj. wymieniono stolarkę okienną, pokrycie dachowego oraz szkoła zyskała elewację, co w znaczący sposób odmieniło jej wygląd zewnętrzny.

 

Nowy Patron – Św. Królowa Jadwiga

 

W dniu 15 września 2008 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o zmianie imienia szkoły. Decyzja ta wiązała się pośrednio z likwidacją patronackiej jednostki wojskowej. Na nową patronkę, w ramach plebiscytu szkolnego, wybrano św. Królową Jadwigę, akcentując tym samym historyczną przeszłość miasta i jego związek z dynastią Jagiellonów. Jednocześnie p. dyrektor Marianna Soproniuk nawiązała kontakt z Rodziną Szkół Jadwiżańskich. W dniu 10 lipca 2009 r Uchwałę XXXV/221/2009 o zmianie imienia podjęła Rada Miasta, po czym przekazano Akt Założycielski Szkoły Podstawowej Dyrektorowi SP2 Parczew, Radzie Rodziców i Lubelskiemu Kuratorowi Oświaty.

18 listopada 2009 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia św. Królowej Jadwigi. Tego samego dnia, podczas Mszy Św. w kaplicy p. w. Opatrzności Bożej, ks. prał. Tadeusz Lewczuk – dziekan dekanatu parczewskiego, dokonał poświęcenia nowego sztandaru szkoły. W gronie fundatorów sztandaru znaleźli się: Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyna Hall, posłowie na Sejm RP, senator RP, Biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Henryka Tomasik, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Parczewie ks. prał. Tadeusz Lewczuk, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Parczewie ks. kan. Andrzej Biernat, Lubelski Kurator Oświaty p. Krzysztof Babisz, Marszałek Województwa Lubelskiego p. Krzysztof Grabczuk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego p. Jerzy Szwaj, Burmistrz Parczewa p. Paweł Kędracki, Rada Miasta i Przewodniczący Rady Miejskiej w Parczewie p. Adam Wróblewski, Grono Pedagogiczne SP2 Parczew, Dyrektora SP2 Parczew p. Marianna Soproniuk, wicedyrektor p. Barbara Krzewska, uczniowie SP2 Parczew, Rada Rodziców 2009 i przewodniczący Rady Rodziców p. Janusz Zieliński, Zakład Usług Komunalnych w Parczewie, Bank Spółdzielczy w Parczewie, p. Bożena i Tadeusz Izdebscy,
p. Wiesław Sidor, p. Paweł Bójko, p. Włodzimierz Zabielski, Fabryka Kabli „ELPAR” –
p. Władysław Szczygielski, PPHU „Kamex” haft sztandaru p. K. Brzezińska. Od chwili nadania imienia św. Królowa Jadwiga odgrywa ogromną rolę w życiu placówki: uczniowie poznają jej sylwetkę, uczestniczą rokrocznie w zjazdach jadwiżańskich w Krakowie, biorą udział w konkursach związanych z Królową, organizowanych zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym i odnoszą w nich liczne sukcesy. Co roku obchodzony jest Dzień Patrona, będący świętem społeczności szkolnej. Uczniowie szczególnie wyróżniający się są nagradzani Orderem Świętej Królowej Jadwigi.

W roku 2010 szkoła oficjalnie stała się członkiem Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Reprezentantem szkoły na forum Rodziny jest p. Joanna Borowicz. W roku 2012 nasza uczennica Zosia Szczygielska zdobyła zaszczytny tytuł Królowej Roku, obejmując tym samym królewskie panowanie w Rodzinie. W tym samym roku nawiązaliśmy współpracę z fundacją The Quuen Jadwiga Foundation w Melbern. W roku 2013 współorganizowaliśmy wybory nowej Królowej Roku i uroczystość przekazania władzy następczyni naszej Królowej. Zaangażowanie na forum Rodziny jadwiżańskiej zaowocowało licznymi nagrodami przyznawanymi zarówno uczniom jak i nauczycielom. Do najcenniejszych pośród nich należą: statuetka perełki św. Jadwigi oraz medal Rodziny Szkół Jadwiżańskich.

Działalność artystyczna

Niemal od początków istnienia szkoły, od roku szkolnego 1967/1968, istniało w szkole koło muzyczne prowadzone przez p. Tadeusza Chruścikowskiego. Uczniowie uczyli się gry na instrumentach. Działał też chór szkolny. Następnie chór szkolny prowadziła p. Wanda Sak, zaś zespół muzyczny – p. Zygmunt Domański. Z czasem kierownictwo chóru objęła p. Grażyna Kołodziejczyk. W szkole funkcjonował też wiele lat zespół taneczny „Blask” prowadzony przez p. Annę Steć.

W 1982 roku powstał zespół wokalny „Trója na szynach”. Jego założycielką była
p. Bożena Filipowicz, która kierowała zespołem 25 lat. Układy choreograficzne przygotowywała p. Teresa Dębska. W latach 2007 – 2014 jednym z instruktorów zespołu był p. Marcin Filipowicz. Od 1995 roku do chwili obecnej instruktorem zespołu jest p. Joanna Czarnacka. Zespół prezentuje się podczas imprez szkolnych, jak też organizowanych na terenie gminy i powiatu. Odnosi sukcesy w wielu festiwalach piosenki – na różnych szczeblach, również wojewódzkim, jak też – ogólnopolskim.

Obecnie w szkole działają dwa zespoły – zespół wokalny „Trója na szynach” i zespół wokalno – instrumentalny prowadzony przez p. Pawła Tarkowskiego, który prezentuje swój repertuar podczas wielu uroczystości szkolnych i gminnych.

Kompleks sportowo – rekreacyjny „Jelonek”

16 czerwca 2011 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszego w Parczewie basenu. Przeszło rok później, 28 września 2012 roku, świętowaliśmy otwarcie kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Jelonek”, natomiast obiekt swoje pełne funkcjonowanie rozpoczął od dnia 6 października 2012 r. pod kierownictwem p. Romana Korpolewskiego. Kompleks powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 tj. infrastruktura szkolna i sportowa współfinansowanego w 80,00% ze środków europejskich . Całkowita wartość projektu wyniosła 12 761 267,56 zł.

Na terenie obiektu znajduje się:

 • basen pełnowymiarowy o długości 25[m] i szerokości 12,5[m], z sześcioma torami wodnymi o głębokości od 1,35[m] do 1,8[m], w tym jeden tor wypłycony do nauki pływania o głębokości 0,9[m]. Powierzchnia basenu wynosi 312,5[m2], jego kubatura to 498 [m3],

 • basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi (przeciwprąd, masaż karku, bicz wodny, gejzer) oraz zjeżdżalnia z rurą o długości 48 m. Powierzchnia basenu wynosi 84[m2], kubatura – 75,6[m3], oraz

 • jacuzzi,

 • sauna,

 • siłownia.

Powierzchnia użytkowa budynku krytej pływalni wynosi 2026,20 [m2], natomiast jej kubatura to 12 830 [m3].

Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, ciąg szatniowy, natryski i toalety. Na niecce basenowej zamontowany jest podnośnik co umożliwia korzystanie z obiektu przez osoby mające kłopoty z poruszaniem się.

Obiekt w godzinach pracy szkoły służy bezpłatnie dla wszystkich uczniów z Gminy Parczew, którzy w ramach zajęć wychowania fizycznego rozwijają swoje umiejętności pływackie. Posiadanie na terenie szkoły basenu umożliwiło zorganizowanie klas i grup sportowych o profilu pływanie. Uczniowie pod okiem instruktorów doskonalą swoje umiejętności i skutecznie rywalizują z pływakami na szczeblu wojewódzkim. Uwieńczeniem wieloletniej pracy dydaktycznej w tym zakresie było zdobycie przez grupę uczniów trenowanych przez p. Łukasza Waszczuka III – miejsca podczas Wojewódzkich zawodów pływackich w Lublinie.

W godzinach popołudniowych basen jest otwarty dla grup zorganizowanych i klientów indywidualnych, co stanowi atrakcyjną propozycję aktywnego spędzania czasu wolnego dla społeczności lokalnej.

Nie koniec zmian …

Szkoła cały czas jest modernizowana i wyposażana w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które są pozyskiwane w ramach środków samorządu Gminy Parczew lub projektów rządowych.

2011

 • W ramach programu „Radosna Szkoła” wybudowano szkolny plac zabaw o wartości 192.366 zł

 • W budynku szkoły dokonano wymieniony instalacji elektrycznej o wartości 50.000 zł

 • Na ten sam okres przypada realizacja Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania dla klas I – III”. Projekt ten w znacznym stopniu pozwolił wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz doposażył klasopracownie w szeroką gamę pomocy dydaktycznych.

2012

 • Dobudowano Kompleks Sportowo-Rekreacyjny za kwotę 12 761 267 zł. wraz z boiskiem co pozwoliło na poszerzenie oferty zajęć sportowych i rozwijanie aktywności uczniów

2013

 • Wykonano pochylnię wraz z dostosowaniem pomieszczeń sanitarnych, drzwi wewnętrznych do potrzeb osób niepełnosprawnych39.429,13 zł

 • Utworzono i wyposażono 4 pomieszczenia z przeznaczeniem do nauki dla dzieci objętych kształceniem specjalnym oraz łazienkę dostosowaną do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami

2015

 • Dokonano przebudowy i utwardzenia kostką brukową parkingu przy szkole51.562 zł

 • Remont szatni uwzględniający ocieplenie ścian31.850 zł

2016

 • Wzbogacenie księgozbioru bibliotecznego poprzez realizację „Narodowego Programu Czytelnictwa15.000 zł

2017

 • Doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce TIK w ramach „Projektu Aktywna Tablica” na kwotę 17.500 zł

 • W związku z reformą oświaty i przekształceniem szkoły z VI na VIII klasową utworzono klasopracownię fizyczno – chemiczną wraz z zapleczem oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i meble na kwotę 86.937 zł

 • Wyposażono gabinet pielęgniarki szkolnej w ramach programu na kwotę 6.583 zł z

2018

 • Wykonano nowe ogrodzenie szkoły od ulicy Polnej i Harcerskiej z bramą wjazdową
  i furtkami za kwotę 46. 359 zł

2019

 • Wyposażenie „Pracowni biologicznej” w pomoce dydaktyczne w szczególności w monitor interaktywny i meble ze środków w ramach programu WFOŚiGW w Lublinie na kwotę 35.000 zł

 • Wprowadzenie dziennika elektronicznego VULCAN

2020

 • Dokończono modernizację szatni zapoczątkowanej w 2015 r. – zakupem szafek dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, natomiast na przełomie roku 2020/2021 r. w okresie przerwy w funkcjonowaniu szkoły (nauczanie zdalne) z powodu pandemii Covid – 19 pracownicy obsługi przeprowadzili gruntowny remont szatni z usunięciem starych metalowych boksów
  i odnowieniem ścian. Wówczas zakupiono szafki dla uczniów klas I- III i zainstalowano skrytkowe szafki ubraniowe dla klas IV- VIII.

 • Modernizacja przebieralni uczniowskich przy sali gimnastycznej tj. zakup szafek, połączone z wymianą elementów centralnego ogrzewania – ok. 10.000 zł

 • Doposażenie basenu w wodny tor przeszkód z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii o wartości 25.000 zł

2021

 • Ze środków rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie pracowni przyrodniczych zakupiono pomoce dydaktyczne, a w szczególności monitory dotykowe do czterech pracowni: chemicznej, biologicznej, fizycznej i geograficznej w wysokości 81.075 zł.

 • Wyposażenie sali gimnastycznej w nowe drabinki gimnastyczne o wartości ok. 6 000 zł oraz świetlicy szkolnej w przenośny monitor interaktywny o wartości 8.000 zł ze środków finansowych pozyskanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

 • W ramach dotacji celowej „Aktywna tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: magiczny dywan, programy multimedialne i laptopy w wysokości – 43.500 zł.

2022

 • Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” umożliwiła zakupienie pomoce dydaktycznych i wyposażenia podstawowego na kwotę 123.000 zł w tym drukarki 3D, kamery cyfrowej, kamera GOPRO, aparat fotograficzny, sprzęt nagłaśniający, narzędzia i materiały do obróbki drewna i metalu.

 • Utworzono pracownię kulinarną i wyposażono ją w sprzęt gospodarstwa domowego umożliwiający uczniom rozwijanie samodzielności i umiejętności praktycznych w obszarze działań gastronomicznych

 • W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 zakupiono lektury szkolne i urządzenia umożliwiające wprowadzenie programu MOLnet+ pomocnego do informatycznej obsługi zbiorów bibliotecznych. Wartość projektu wyniosła 15.000 zł.

 • Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach lekcyjnych, sali gimnastycznej, korytarzach szkolnych na energooszczędne i dostoswane do potrzeb uczniów na łączną kwotę 110 089,90 zł

 • Modernizacja nawierzchni boiska szkolnego – 159 742 zł

2023

 • Zrealizowano zakupy w zakresie wyposażenia kuchni i jadalni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” o wartości 100.000 zł. Szereg urządzeń zakupionych dzięki środkom z tego programu pozwala na bezpieczne przygotowywanie zdrowych posiłków dla uczniów.

 • Szkoła została laureatką konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” organizowanego przez WFOŚiGW w Lublinie. Otrzymane fundusze w wysokości 83.334 pozwoliły na wyposażenie ekopracowni OZE oraz realizację szeregu działań w zakresie edukacji ekologicznej.

 • Realizacja rocznego programu edukacyjnego „Ekologiczny Parczew przyszłością naszych dzieci” Wartość całego projektu wyniosła – 8.500 zł. Uczniowie mieli możliwość wziąć udział w wycieczkach i spotkaniach o charakterze edukacyjnym.

 • Doposażono świetlicę szkolną w stół edukacyjny zakupiony za 10. 000 zł ze środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

2024

 • Zrealizowano wymianę stolarki drzwiowej w ciągu komunikacyjnym prowadzącym do sali gimnastycznej i na boisko szkolne za kwotę 20. 300 zł

 • Odnowiono wszystkie pomieszczenia świetlicy szkolnej poprzez cyklinowanie i malowanie parkietu oraz ścian przy znacznym zaangażowaniu pracowników szkoły oraz hojnym wsparciu rodziców.