RODO

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Lenart

email: inspektor@cbi24.pl

 

 

Szkoła jest objęta monitoringiem wizyjnym. Osoby przebywające na terenie szkoły mogą zostać utrwalone na monitoringu szkoły.