Nauczyciele , którzy uczyli w Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie

Klasy 0- 3

p. Chmielarz Ryszarda, p. Bartoszek Barbara, p. Romańczuk Alina, p. Bloch , p. Krystyna, p. Kaznowska Anna, p. Tkaczyk Teresa, p. Świć Barbara, p. Barszczewska Alina, p. Zieńczuk Krystyna, p. Ciesielska Marta, p. Drążkiewicz Jadwiga, p. Wołodko Bernadeta, p. Walencow Zofia, p. Lipska Janina, p. Romaniuk Janina, p. Dzięcioł Grażyna, p. Soproniuk Marianna, p. Banachewicz Barbara, p. Izdebska Anna, p. Steć Anna, p. Piętowska Joanna, p. Rozwadowska Joanna

Język polski

p. Domańska Jadwiga, p. Borsa Ewa, p. Howorus Ewa, p. Szaniawska Halina, p. Ostrowska Barbara, p. Rokicka Alina, p. Kasprowicz Irena, p. Kopeć Zofia, p. Szajda Maria, p. Topolewski Stanisław, p. Rudko Danuta, p. Gładun Teresa, p. Mroczek Katarzyna, p. Krzewska Barbara, p. Nazaruk Elżbieta

Język rosyjski

p. Bronikowska Halina, p. Filipowicz Bożena, p. Gadomska Róża, p. Abramowicz Emilia, p. Barszczewska Alina, p. Świć Jadwiga, p. Weremczuk Radosław

Język niemiecki

p. Waszczuk Beata, p. Ewa Bronikowska, p. Ewa Niziołek, p. Jastrzębska Anna

Matematyka

p. Szczęch Irena, p. Trojniak Danuta, p. Goździk Dorota, p. Kalitka Władysława, p. Janowska Elżbieta, p. Wołoszun Halina, p. Kur Eugenia, p. Ilczuk Jan, p. Rojek Teresa

Fizyka

p. Mazurek Regina, p. Sawiuk Zygmunt

Historia

p. Czerska Bożena, p. Gruba Irena, p. Zdunek Zofia, p. Przekorzyńska Zofia, p. Maszkowska Janina

Geografia

p. Haponiuk Henryka, p. Meleszczuk Ewa, p. Niewęgłowska Jadwiga,

Biologia

p. Ilczuk Iwona, p. Gajko Jolanta, p. Walicka Teresa, p. Wójciszko Hieronima, p. Kowalski Marian, p. Plechan Helena

Chemia

p. Dębska Teresa, p. Nieścioruk Maria, p. Maliszewska Józefa, p. Kurach Agnieszka, p. Rudnicka Jadwiga

Plastyka

p. Oleksiewicz Agata, p. Gładun Antoni, p. Krząstek Elżbieta, p. Drążek Jarosław

Muzyka

p. Kołodziejczyk Grażyna, p. Sak Wanda, p. Marcin Filipowicz

Technika 

p. Spyra Andrzej, p. Budzyła Zofia, p. Samczuk Małgorzata, p. Piętowski Jacek

Wychowanie fizyczne

p. Cenzartowicz Danuta, p. Czarnacka Urszula, p. Filipowicz Władysław, p. Dębski Zbigniew, p. Chmielarz Mirosław, p. Tarasiuk Bogumiła, p. Izdebski Antoni, p. Meleszczuk Marek, p. Kędracki Piotr, p. Bobruk Roman, p. Oleszczuk Marek, p. Pyć Wojciech, p. Szczęsna Danuta,

Pedagog szkolny

p. Kotlińska Anna, p. Dąbrowska Barbara, p. Chmielarz Edyta

Informatyka

p. Piętowski Jacek, p. Świć Jerzy

Biblioteka

p. Kutyma Czesława, p. Dyczko Aniela, p. Aleksandrowicz Lilla, p. Zapasa Aneta

Świetlica szkolna

p. Burzec Urszula, p. Budzyła Maria

Religia

s. Róża Biała, Ks. Dariusz Ostałowski, p. Kazimiera Kuflowska, p. Zygfryd Osmólski