Archiwum dnia 2 czerwca 2020

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Przeprowadzanie egzaminów- szczegółowe wytyczne