Archiwum kategorii ‘Aktualności’

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego jest wyjątkowo trudne – podobnie jak drugi semestr, który był dla nas wszystkich wyzwaniem. Chcielibyśmy jednak móc zobaczyć się z Wami przed W A K A C J A M I, by osobiście życzyć Wam szczęśliwego, pogodnego i bezpiecznego wypoczynku oraz wręczyć świadectwa, na które dzielnie pracowaliście. W tym celu przygotowaliśmy namiastkę […]


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Przeprowadzanie egzaminów- szczegółowe wytyczne


Harmonogram zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej w SP nr 2 w Parczewie

Terminy zwrotów: do 12 czerwca b.r. – zwrot książek nie będących podręcznikami (lektury, literatura piękna i popularnonaukowa według wcześniejszych ustaleń przesłanych przez bibliotekarza przez e dziennik), zwrot podręczników klas I-III ( formę i termin zwrotu ustalają wychowawcy z rodzicami uczniów, następnie całe zebrane komplety przekazują do biblioteki szkolnej), 15 czerwca – poniedziałek ( od godz. […]


Egzamin ósmoklasisty

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów w 2020 roku.


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ALBUM „WARZYWA I OWOCE JEMY – ZDROWO ŻYJEMY”

1. Cele konkursu: – Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, – Rozwijanie zdolności plastycznych. – Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania, – Budzenie zainteresowania własnym zdrowiem – Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania, 2. Organizator: Wychowawca świetlicy szkolnej – Teresa Rymkiewicz. 3. Uczestnicy: Konkurs przeznaczony dla dzieci klas I – III i IV – VII . Uczestnicy wykonują album samodzielnie 4. […]


Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.  Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają […]


Harmonogram zajęć zdalnych

PLAN ZAJĘĆ ZDALNYCH


Informacja dla rodziców- oddział przedszkolny

Informujemy, iż wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte i pozytywnie rozpatrzone. Lista dzieci zostanie wywieszona przy wejściu do szkoły. Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do szkoły prosimy zgłaszać telefonicznie.