Wiosenne Prezentacje Artystyczne w ODK

02 kwietnia 2024 |

24 marca 2024 roku odbyły się w ODK w Parczewie Wiosenne Prezentacje Artystyczne, których celem jest zaprezentowanie dorobku artystycznego zespołów artystycznych działających w naszym mieście.

Wśród wykonawców znalazły się 2 zespoły z naszej szkoły:

– zespół wokalny „Trója na szynach”(op. p. Joanna Czarnacka)

– zespół wokalno – instrumentalny (op. p. Paweł Tarkowski).