Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Parczewie

22 stycznia 2021 |

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Parczewie informuje, że Poradnia na bieżąco świadczy usługi z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pracujemy bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w warunkach reżimu sanitarnego. W dalszym ciągu prowadzone są diagnozy specjalistyczne oraz kontynuowane terapie. Dbamy o ciągłość udzielanej pomocy specjalistycznej.

Mamy świadomość trudności i problemów z jakimi przez cały czas borykają się dzieci i młodzież szkolna podczas izolacji. Pragniemy zaznaczyć, że wykazujemy gotowość do stałej współpracy z Państwem oraz szkołami w zakresie wspomaga dzieci, młodzieży
i rodziców w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i natury psychologicznej.

Podczas pracy w Poradni obserwujemy, że pojawiają się w ostatnim czasie zgłoszenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju w tym zaburzeniami depresyjnymi, przemocą, samookaleczeniami oraz problemowym używaniem komputera i Internetu (symptomy uzależnienia od gier, portali społecznościowych, kontakt z treściami niedozwolonymi). Zwracamy się z prośbą o szczególną uwagę i monitorowanie przy współpracy
z nauczycielami i wychowawcami, stanu psychicznego dzieci. Ma to duże znaczenie i może pozwolić na szybką interwencję celem poprawy funkcjonowania dziecka lub zadbania
o właściwe wsparcie specjalistyczne.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu prowadzimy diagnozę trudności dydaktycznych uczniów z problemami w nauce. By zapobiec pogłębianiu się problemów edukacyjnych u dzieci należy rozważyć wizytę w Poradni celem określenia formy wsparcia czy diagnozy charakteru problemów.

Przesyłamy Państwu ofertę z którą proszę się zapoznać. Z Poradnią można kontaktować się drogą telefoniczną oraz e-mail.

Z wyrazami szacunku

Renata Nastaj

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie