Archiwum miesiąca luty 2022

Pasowanie na czytelnika

          W szkolnej bibliotece odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas I. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, zapoznanie z jej bogatym księgozbiorem oraz obowiązującymi tam zasadami. Pierwszaki obejrzały przedstawienie pt. „Kłótnia wróżek” przygotowane przez uczniów klas IV pod kierownictwem pani Wiesławy Kopik, podczas którego w ciekawy sposób […]


Mistrz Komputera

Dnia 9 lutego 2022 r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów z klas 7-8. Do następnego etapu zgodnie z regulaminem zakwalifikowali się dwaj uczniowie z najlepszymi wynikami. Są to Kajetan Bartnicki i Marcel Iwanek. Trzecie miejsce zdobył Emil Lipka. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych […]


Informacja dla rodziców uczniów klas 8

9 lutego 2022 r. o godz. 17.00 Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach „Zawodowego strzału w 10”, organizuje wideokonferencję dla rodziców uczniów klas VIII pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.Na konferencji będą omówione zagadnienia związane z procesem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz wyborem dalszego etapu kształcenia. Prelegentami będą eksperci ds. doradztwa zawodowego – […]