Wycieczka do Lublina- klasy 6a i 7b

26 listopada 2023 |

22 listopada 2023r. klasy 6a i 7b uczestniczyły w wycieczce do Lublina. Pierwszym etapem wycieczki były warsztaty w Regionalnym Muzeum Cebularza. Tam uczniowie dowiedzieli się, jak przygotowuje się cebularza – produkt regionalny Lubelszczyzny. Poznali historię powstania tego wypieku oraz legendę o Esterce, która rzekomo ugościła nim samego króla Kazimierza Wielkiego. Na koniec każdy z uczniów miał okazję własnoręcznie przygotować pysznego cebularza.
Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Muzeum Wsi Lubelskiej, jednym
z największych skansenów w Polsce. Uczniowie obejrzeli bogatą kolekcję przykładów dawnej architektury i przedmiotów związanych z dawnym życiem wsi, dworów, jak też miasteczek
oraz zdobyli wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy naszych przodków.
Na koniec uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych w Strefie Wysokich Lotów.
A oto krótka fotorelacja z wycieczki: