#RAZEM NA ŚWIĘTA

30 grudnia 2020 |

„Razem na Święta” to akcja organizowana przez MEN, do której uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w tym roku. Pomimo stanu epidemii udało nam się wspólnie upiec pierniczki, wykonać kartki świąteczne, piękne gliniane aniołki i przekazać je podopiecznym Domu Opieki Społecznej w Kalince (93 osoby) oraz byłym pracownikom naszej Szkoły przebywającym już na emeryturze (ponad 40 osób). Inicjatywa, jaką podjęliśmy, w dużej mierze pokazała, że potrafimy budować i wzmacniać więzi międzypokoleniowe, oraz mamy poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. Jest nam niezmiernie miło że są osoby, które chcą się włączać w takie akcje. Niewiele to kosztuje, a daje wiele radości i satysfakcji. Do udziału w akcji „Razem na Święta” włączyli się: pedagog szkolny, kierownik świetlicy, wychowawcy oddziałów przedszkolnych, asystent nauczyciela oraz uczniowie kl. 1a, 3a, 4b.