Widowisko poetycko – muzyczne ”Ostatni rozkaz”

23 października 2019 |

         Dnia 11.10.2019r. szkolny zespół wokalny „Trója na szynach” wziął udział w widowisku poetycko – muzycznym „Ostatni rozkaz”. Widowisko powstało w celu upamiętnienia walk toczonych przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga z niemieckimi i sowieckimi najeźdźcami – podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku.

         W przedstawieniu uczestniczyło ok. 250 wykonawców – dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich, zespoły ludowe i chóry z powiatu parczewskiego. Reżyserem widowiska był p. J. Obroślak, a dyrygentem – M. Obroślak. Wykonawcom towarzyszyła Lubelska Orkiestra Wojskowa. Widowisko odbyło się w Zespole Szkół im. S. Staszica w Parczewie.

Joanna Czarnacka