Bezpieczni w sieci

12 grudnia 2023 |

Bezpieczni w sieci to projekt edukacyjny adresowany do nauczycieli oraz uczniów klas 7–8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest wspieranie pedagogów, a także młodzieży w podnoszeniu kompetencji cyfrowych z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Projekt realizuje NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

 W ramach projektu uczniowie klas 7-8 realizują kursy o następującej tematyce:

  1. Cyberprzemoc w szkole – jak reagować i zapobiegać?
  2. Cyberzagrożenia
  3. Cyfrowe ślady i wizerunek online
  4. Fake news, teorie spiskowe, manipulacje w sieci
  5. Nielegalne i szkodliwe treści w internecie
  6. Prywatność w cyfrowym świecie

Po każdym kursie uczniowie rozwiązują test wiadomości, potwierdzający znajomość tematu.