Gala Finałowa XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

29 czerwca 2023 |

W dniach 12-14 czerwca 2023 r., w Warszawie, odbyły się Zawody Laureatów – Gala Finałowa XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, w których wzięła udział uczennica naszej szkoły Milena Filipek z klasy 8b.
Milena zakwalifikowała się do etapu centralnego i reprezentowała województwo lubelskie jako jedna z czterech osób – laureatów etapu ponadwojewódzkiego. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością zagadnień z historii Polski i historii powszechnej w latach 1887–1922, wykraczających poza podstawę programową szkoły podstawowej oraz wiedzą dotyczącą dziejów oręża polskiego w latach 1887–1922, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury
obronnej, topografii wojskowej, heraldyki, falerystyki, literatury, muzyki, pieśni i malarstwa historycznego. Oprócz konkursowej rywalizacji uczestnicy mieli okazję zwiedzić Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i składali kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po dwóch dniach zmagań konkursowych w środę, 14 czerwca, w Sali Wielkiej na Zamku
Królewskim odbyła się uroczysta gala finałowa, na której zostały ogłoszone wyniki, a wszystkim uczestnikom zostały wręczone dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy!