Światowy Dzień Ziemi

09 maja 2023 |

Światowy Dzień Ziemi to ekologiczne święto obchodzone 22 kwietnia. Nasza szkoła,  co roku przyłącza się do tej wielkiej akcji poprzez wszelkie działania mające na celu propagowanie postaw ekologicznych wśród szkolnej społeczności. W tym roku szczególne miejsce przeznaczyliśmy na przedstawienie skutków działalności człowieka na klimat Ziemi. Naszym zamierzeniem było przedstawienie korzyści jakie niesie dla naszej planety wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii ( OZE), na które składają się  wszystkie metody wytwarzania energii z zasobów, które w naturalny sposób mogą się odtworzyć w czasie zbliżonym do jednego pokolenia ludzkiego lub krótszym. Miesiąc kwiecień rozpoczęliśmy od wycieczek ekologicznych do miejsc,  które w naszym mieście są przykładami pozyskiwania i wykorzystania zielonej energii ( biogazowania, wiatraki, panele fotowoltaiczne). Postanowiliśmy wziąć udział w ogólnopolskim konkursie :Ekopracownia- zielone serce szkoły” i w tym celu min. nagraliśmy film pt. :: OZE na Ratunek Ziemi. Jesteśmy za” ( link do filmu: https://youtu.be/H7lhHdjFhzo. W interesujący sposób o  ekologicznych źródłach energii opowiedział nam Pan Robert Saweczko. Na korytarzach szkolnych odbyła się wystawa prac uczniów   pod hasłem ekologiczne źródła energii i przedstawione zostały informacje o OZE. Naszym celem było również propagowanie oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody, dlatego przedstawiono główne przesłania idei Zero Waste. Uczniowie wykonali  torby ekologiczne oraz zabawki z surowców wtórnych.  Na szczególną uwagę zasługują makiety, które przedstawiały domy ekologiczne oraz sposób działania wiatraków wytwarzających prąd. Uczniowie klas trzecich przygotowali apel ekologiczny. (https://drive.google.com/drive/folders/1EWeIO-4ZTy_q3Yei9ShE8sMLrpGE5N8i) Ubrani na zielono zaprezentowali sposoby dbania o naszą planetę. Odbyły się również lekcje poświęcone ekologii. Już niedługo wyruszamy na wycieczki przyrodnicze i podejmujemy wiosenną zbiórkę makulatury.