KONKURS PLASTYCZNY- „Symbole Świąt Bożego Narodzenia”

24 listopada 2022 |


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 2  w Parczewie

2. Cele konkursu:
– zachowanie tradycji bożonarodzeniowych;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;
– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
– rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi;
– promowanie twórczości dziecięcej.

3. Tematyka konkursu

Temat pracy brzmi”Symbole Świąt Bożego Narodzenia.”

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wybranej przez siebie przestrzennej pracy – bombki bożonarodzeniowej, choinki lub szopki

4. Recenzentem merytorycznym przyniesionych prac będą organizatorzy
konkursu.

5. Kryteria oceny obejmują: walory estetyczne, kreatywność, technikę, materiały użyte do wykonania pracy, figuratywność, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, trwałość konstrukcji

4. Konkurs skierowany jest do: dzieci z oddziałów przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1-3) i klas starszych (kl. 4-8)

6. Forma pracy:
– indywidualna
– przestrzenna
– uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę
– technika prac: dowolne tworzywo i technika

7. Zgłoszone prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje

 – imię i nazwisko dziecka
– wiek ucznia
– dane oddziału, np. „ Zero a”, „Klasa 2a”

8. Prace proszę dostarczać do sali nr 16 na parterze albo na świetlicę szkolną
9. Termin dostarczania prac konkursowych mija 12.12.2022 r.

10. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

11. Przewidziane są  nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienie w każdej kategorii klas:
–  klasy 0-3

– klasy 4-8

12. Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów.

Koordynatorzy konkursu: Anna Antoniuk, Dorota Jakimiak, Teresa Rymkiewicz, Martyna Pawlak