Regulamin Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Bóg się rodzi…”

22 listopada 2022 |

          Konkurs odbędzie się: 15 grudnia 2022r. o godz. 09.00

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.

Celem konkursu jest:

– promowanie młodych talentów,

– ukazanie kreatywności artystycznej dzieci,

– integracja środowiska szkolnego,

– podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd

  i tradycji bożonarodzeniowych,

– wytworzenie świątecznej atmosfery.

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 2

im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.

W konkursie mogą brać udział soliści i duety w następujących kategoriach wiekowych:

  • Dzieci młodsze – klasy 0- III
              gr. I -> soliści

          gr. II -> duety

  • Dzieci starsze – klasy IV-VIII

          gr. I -> soliści

          gr. II -> duety

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu, w terminie do 5 grudnia 2022r.

1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę/ pastorałkę.

2. Z każdej klasy mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby.

3. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.

4. Dopuszcza się akompaniament własny lub podkład muzyczny (na pendrivie)

5. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

  • wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki

    (pomysłowość w kwestii wyboru utworu, dobór          repertuaru do wieku wykonawcy/ów)

  • czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, poczucie rytmu)
    • ogólne wrażenie artystyczne (stroje, rekwizyty)

6. Przewiduje się drobne upominki i dyplomy dla każdego uczestnika.

             7. Jeśli liczba osób zgłaszających się z danej  klasy(4-8) będzie   większa niż 3, organizator przeprowadzi przesłuchanie przed konkursem 8 grudnia 2022
o godz. 12.50.

8. Prosimy o dostarczenie zgłoszeń do 5 grudnia 2022r.
dla p. Martyny Furman lub p. Pawła Tarkowskiego.

 Sprawy organizacyjne:

1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie (sala gimnastyczna).

2. Kolejność występów ustala organizator.

3. Kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca
i nie podlega zmianie.

4. Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.