MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – Konkurs na kartkę świąteczną

21 listopada 2022 |

Organizatorzy zapraszają uczniów klas 0 – III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  – KARTKA ŚWIĄTECZNA

Cele konkursu: – popularyzowanie polskich tradycji świątecznych;

– kształtowanie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie;

– zachęcanie do kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi;

– uczenie się radości z możliwości podarowania czegoś od siebie innym;

– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez różne techniki plastyczne.

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0- III Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie.

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wykonanej pracy konkursowej do dnia 9 grudnia 2022 roku do sali nr 16 lub 23. Każda praca  powinna być zaopatrzona w metryczkę dołączoną do pracy, zawierająca: imię, nazwisko, klasę autora pracy.

Technika i wymiary kartki świątecznej:

– kartka o wymiarach 10cm x 15cm, kształt i technika dowolna

Kryteria oceny:

-zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania

Rozstrzygniecie konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na terenie szkoły, zwycięscy otrzymają nagrody.

Organizatorami konkursu są: R. Gubańska, D. Jakimiak