Podręczniki które należy nabyć we własnym zakresie na rok szkolny 2022/2023

09 sierpnia 2022 |

Religia

  1. 0 – Tak Jezus mnie kocha. Red. D. Krupiński, E. Osewska. Wydawnictwo “Jedność”
  2. I – Bóg naszym Ojcem. Cz. 1,2. Red. P. Goliszek. Wydawnictwo “Gaudium”
  3. II – Bóg daje nam Jezusa. Cz. 1,2. Red. P. Goliszek. Wydawnictwo “Gaudium”
  4. III – Jezus przychodzi do nas. Cz. 1,2. Red. P.Goliszek. Wydawnictwo “Gaudium”
  5. IV – Miejsca pełne BOGActw (podręcznik + zeszyt ćwiczeń). Red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek. Wydawnictwo “Jedność”
  6. V – Bóg poszukuje człowieka (podręcznik + karty pracy). Red. W. Janiga. Wydawnictwo “Gaudium”
  7. VI – Jezus Chrystus nas zbawia (podręcznik + karty pracy). Red. W. Janiga. WYdawnictwo “Gaudium”
  8. VII – Bóg wskazuje nam drogę (podręcznik + karty pracy). Red. W. Janiga. Wydawnictwo “Gaudium”
  9. VIII – Z Tobą idę przez życie (podręcznik + karty pracy). Red. P. Mąkosa. Wydawnictwo “Gaudium”

J. angielski (dla grupy z rozszerzeniem)

Kl. IV – Podręcznik Link 4 Oxford S. Phillips, D. Anyakwo

              (natomiast ćwiczenia będą dostępne w szkole – zakupione z dotacji podręcznikowej)

Oddział Przedszkolny

Pakiet książek będzie można nabyć 1 września 2022 r. u wychowawców grup.

(Tytuł: „Strefa Przedszkolaka” Autorzy : A. Banaś, J. Bieniek, K. Cebula, M. Kwiecień, M. Plewa, W. Żabia-Żabińska Wyd. MAC)

Pozostałe podręczniki i zestawy ćwiczeń dla klas I-VIII zakupiono przez szkołę z dotacji podręcznikowej.