Informacja

04 października 2021 |

 Dyrektor szkoły informuję, że w dniu 05.10.2021r (wtorek) zostały odwołane zajęcia w kl. I – VIII, oddziałach przedszkolnych, świetlicy i na basenie ze względu na zaplanowane przez Zakład Usług Komunalnych płukanie sieci wodociągowej co wiąże się z brakiem bieżącej wody na terenie placówki. Powyższa sytuacja stwarza zagrożenie sanitarno- epidemiologiczne dla uczniów i uniemożliwia zachowanie obostrzeń sanitarnych .(Zgodnie z par. 19 Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.)