Rodzice

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

klasy 0-4 w godz. 16.30-17.30, klasy 5-8 w godz. 17.30-18.30

18.09.2019, 13.11.2019, 29.01.2020, 11.03.2020, 13.05.2020

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW- ROK SZKOLNY 2019/2020

Klasa II Klasa III ANGIELSKI KL. 5 i 6 ANGIELSKI KL. I HISTORIA KL. 5 HISTORIA KL. 6 HISTORIA KL. 7 HISTORIA KL.4 MATEMATYKA KL. 4-7 POLSKI KL. 5 POLSKI KL.4 POLSKI KL. 6 POLSKI KL.7 MUZYKA ANGIELSKI KL.2 I 3 ANGIELSKI KL. 4-8 CHEMIA 7 GEOGRAFIA 7 PLASTYKA TECHNIKA RELIGIA KL.1 RELIGIA KL.2 RELIGIA KL.3 RELIGIA KL.4 RELIGIA KL. 5 RELIGIA KL. 6 RELIGIA KL. 7  RELIGIA VIII BIOLOGIA 7 PRZYRODA 4 BIOLOGIA V BIOLOGIA VIII GEOGRAFIA V GEOGRAFIA VI GEOGRAFIA VIII FIZYKA VII-VIII INFORMATYKA IV, V, VII, VIII   Wychowanie fizyczne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: .

Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie prosimy kierować na konto:

24 8042 0006 0000 0130 2000 0010