Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

Projekty i akcje edukacyjne 2023/2024

Nasze Przedszkole wzięło udział w VI edycji Ogólnopolskiej akcji Sprzątamy dla Polski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2022/2023

Jestem małym przyjacielem przyrody- Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Nasze przedszkole bierze udział w Ogónopolskim Projekcie Edukacyjnym „Jestem małym przyjacielem przyrody”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody” -  Szkoła i Przedszkole

link o regulaminu projektu: https://www.facebook.com/groups/1561569067522371/permalink/1822941688051773

 

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „BAJKI-POMAGAJKI”

GRUPA PSZCZÓŁKI  BIERZE UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE  EDUKACYJNYM BAJKI – POMAGAJKI – czyli o magicznej mocy bajkoterapii

„Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony”.

Paulo Coelho

      Głównym założeniem projektu jest czytanie bajek. Projekt skupia się na konkretnych problemach dziecka: rozwijanie wiary we własne siły, poczucie bezpieczeństwa w domu i poza nim, umiejętność współpracy, samodzielność, lęk przed czymś nowym, przed dentystą, niechęć do jedzenia, odmienność, „sztuka” przegrywania, kłótnia rodziców, rozwód, strata bliskiej osoby.

      Głównym celem bajkoterapii jest ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.

             

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

 

https://kowala.przedszkolna.net/public/pliki/obraz/przedszkole-1601803234.jpg

REGULAMIN PROJEKTU DOSTĘPNY W LINKU:

http://kowala.przedszkolna.net/pliki/plik/regulamin-ogolnopolskiego-projektu-1-1599399024.pdf

 

                

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury

                                   

Znalezione obrazy dla zapytania maly miś w świecie wielkiej literatury obraz

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami w całej Polsce i za granicą.
 
Cele szczegółowe:
a)zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom-uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b)tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c)wprowadzenie dziecka w świat literatury
d)budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e)przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f)kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g)rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h)rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i)kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j)włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k)promocja przedszkola,
l)rozwijanie współpracy między nauczycielami.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
 
 
 

Coode week

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów.

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką.

Napis "Dołącz do CodeWeek 10-25 października 2020", dzieci i młodzież programując roboty, drona.