Projekty edukacyjne

                   

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Idź ty lepiej, Koziołeczku szukać swego Pacanowa”

 

https://kowala.przedszkolna.net/public/pliki/obraz/przedszkole-1601803234.jpg

REGULAMIN PROJEKTU DOSTĘPNY W LINKU:

http://kowala.przedszkolna.net/pliki/plik/regulamin-ogolnopolskiego-projektu-1-1599399024.pdf

 

                

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury

                                   

Znalezione obrazy dla zapytania maly miś w świecie wielkiej literatury obraz

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami w całej Polsce i za granicą.
 
Cele szczegółowe:
a)zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom-uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b)tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c)wprowadzenie dziecka w świat literatury
d)budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e)przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f)kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g)rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h)rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i)kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j)włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k)promocja przedszkola,
l)rozwijanie współpracy między nauczycielami.
3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.
 
 
 

Coode week

CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów.

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

To świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką.

Napis "Dołącz do CodeWeek 10-25 października 2020", dzieci i młodzież programując roboty, drona.