Publiczne Przedszkole nr 2im. Janusza Korczakaw Parczewie

Ogłoszenie

23 sierpnia 2021

Rok przedszkolny rozpoczyna się 1  września 2021 r. ( środa ).

Dziecko należy przyprowadzić do godziny 8. 00 do przydzielonego oddziału według listy. W szatni wyznaczone są dla każdego dziecka indywidualna półki ze znaczkami, na obuwie i ubranie. 

Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko muszą stosować się do ustalonych przez GIS zasad.

  1. Zachowanie  dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
  2. Zakrywanie ust i nosa ( maseczka) oraz dezynfekowanie rąk.

Na pierwszy dzień pobytu w przedszkolu należy przygotować:

Oddział I i II, III

Oddział IV, V

Odpłatności za przedszkole:

zbierane będą przez intendenta w dniach w godz. 14.30 – 16.00   do 15 każdego miesiąca.