Wyniki konkursu na śnieżną rzeźbę

W konkursie ogłoszonym przez Samorząd Uczniowski wzięło udział 20 uczniów z klas: 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7c.

Miesiąc luty minął nam w zimowej aurze. Za oknem piękna zima, śnieg, a zatem zadaniem uczniów było wykonanie rzeźby śnieżnej. Jury mogło podziwiać zimowe bałwany, zwierzęta, igloo i wiele innych. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością. Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i gratulujemy.     

Zwycięzcy to:

1 miejsce        – Kacper Markowski, 6b

2 miejsce        – Hubert Porydzaj, 5a

3 miejsce        – Zuzanna Dadacz, 5b

Gratulujemy!

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział, zaś na zwycięzców dyplomy i nagrody czekają w sekretariacie szkoły.


Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Parczewie

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Parczewie informuje, że Poradnia na bieżąco świadczy usługi z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pracujemy bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w warunkach reżimu sanitarnego. W dalszym ciągu prowadzone są diagnozy specjalistyczne oraz kontynuowane terapie. Dbamy o ciągłość udzielanej pomocy specjalistycznej.

Mamy świadomość trudności i problemów z jakimi przez cały czas borykają się dzieci i młodzież szkolna podczas izolacji. Pragniemy zaznaczyć, że wykazujemy gotowość do stałej współpracy z Państwem oraz szkołami w zakresie wspomaga dzieci, młodzieży
i rodziców w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i natury psychologicznej.

Podczas pracy w Poradni obserwujemy, że pojawiają się w ostatnim czasie zgłoszenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju w tym zaburzeniami depresyjnymi, przemocą, samookaleczeniami oraz problemowym używaniem komputera i Internetu (symptomy uzależnienia od gier, portali społecznościowych, kontakt z treściami niedozwolonymi). Zwracamy się z prośbą o szczególną uwagę i monitorowanie przy współpracy
z nauczycielami i wychowawcami, stanu psychicznego dzieci. Ma to duże znaczenie i może pozwolić na szybką interwencję celem poprawy funkcjonowania dziecka lub zadbania
o właściwe wsparcie specjalistyczne.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu prowadzimy diagnozę trudności dydaktycznych uczniów z problemami w nauce. By zapobiec pogłębianiu się problemów edukacyjnych u dzieci należy rozważyć wizytę w Poradni celem określenia formy wsparcia czy diagnozy charakteru problemów.

Przesyłamy Państwu ofertę z którą proszę się zapoznać. Z Poradnią można kontaktować się drogą telefoniczną oraz e-mail.

Z wyrazami szacunku

Renata Nastaj

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie


#RAZEM NA ŚWIĘTA

„Razem na Święta” to akcja organizowana przez MEN, do której uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się w tym roku. Pomimo stanu epidemii udało nam się wspólnie upiec pierniczki, wykonać kartki świąteczne, piękne gliniane aniołki i przekazać je podopiecznym Domu Opieki Społecznej w Kalince (93 osoby) oraz byłym pracownikom naszej Szkoły przebywającym już na emeryturze (ponad 40 osób). Inicjatywa, jaką podjęliśmy, w dużej mierze pokazała, że potrafimy budować i wzmacniać więzi międzypokoleniowe, oraz mamy poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. Jest nam niezmiernie miło że są osoby, które chcą się włączać w takie akcje. Niewiele to kosztuje, a daje wiele radości i satysfakcji. Do udziału w akcji „Razem na Święta” włączyli się: pedagog szkolny, kierownik świetlicy, wychowawcy oddziałów przedszkolnych, asystent nauczyciela oraz uczniowie kl. 1a, 3a, 4b.


Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej „Pomóż zwierzętom”.

W naszej szkole w dniach 15.10.2020 r. – 15.11.2020 r. trwała akcja charytatywna pt. „Pomóż zwierzętom” dla schroniska AZYL w Białej Podlaskiej. Na rzecz tej akcji uczniowie oraz pracownicy placówki przynosili wszystko, co może przydać się zwierzakom: koce, poduchy, karmę mokrą, karmę suchą oraz akcesoria dla zwierząt. Wszystkie zgromadzone rzeczy w dniu 17.11.2020 r. zostały przekazane do schroniska. Za ten miły gest pomagania bezdomnym zwierzakom, wszystkim którzy się włączyli do akcji bardzo dziękujemy.


Konsultacje

Harmonogram dyżurów konsultacyjnych dla uczniów i rodziców

konsultacje