BADAMY ŚWIAT ZMYSŁAMI ZIMA – DOTYK

22 lutego 2024 |

Motywujemy naszych wychowanków do wielozmysłowego poznawania świata  organizując zajęcia wynikające z naszego Rocznego Planu Pracy na bieżący rok szkolny 2023/24 „Dotknij, poczuj, zobacz”. Każda pora roku ma swoje walory, ma swój charakter. Postanowiłyśmy, aby w każdą porę zapoznać dzieci z innym zmysłem – zimą był to zmysł dotyku. Dotyk, bowiem odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka, oddziałuje na wszechstronny rozwój, tworzy więzi z otoczeniem, wpływa na charakter i osobowość dziecka. Dobrze rozwinięty zmysł dotyku u dzieci jest bardzo ważny dla ich zdrowego rozwoju i funkcjonowania. Umożliwia on dziecku poznanie świata poprzez doświadczanie różnych faktur, kształtów i temperatur. Dotyk dostarcza wielu informacji o otoczeniu. Opisywanie odczuć rozwija zasób słownictwa. Dzięki uświadomieniu sobie doświadczeń dotykowych dzieci poszerzały możliwości opisu: miękki, twardy, szorstki, włochaty, ostry, wilgotny, mokry, ciepły, zimny, itp. Dostarczając dzieciom różne materiały  określały one klasyfikowały i wzbogacały swoje doświadczenia dotykowe. Dzieci wykorzystując własne dłonie wymieniały materiały, faktury, odczucia, poznawały cechy przedmiotów, rozwijały wyobraźnię. Wykorzystując: zabawy badawcze, skrzynki sensoryczne, masażyki relaksujące dzieci poznawały i odkrywały w atrakcyjny sposób otoczenie, rozwijały koncentrację uwagi określając nowe doznania.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia z przeprowadzonych zajęć.