pasowanie_na_przedszkolaka_1

To pierwsza ważna uroczystość w życiu każdego trzy lub czteroletniego dziecka. Impreza z tej okazji odbyła się w oddz. I „Krasnale” pod kierunkiem pani Małgorzaty Mikitiuk w dniu 7 listopada 2018 r. oraz w oddz. II „Skrzaty” pod kierunkiem pani Małgorzaty Klej i pani Edyty Lipińskiej w dniu 8 listopada 2018 r.

            W uroczystości brali udział wzruszeni i radośni rodzice wszystkich nowoprzyjętych dzieci w poczet naszego Przedszkola „Pod Krasnalem” oraz pani dyrektor Marzanna Panasiuk.

            Uroczystości rozpoczęły się częścią artystyczną w wykonaniu najmłodszych. Maluszki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne, dając tym samym dowód jak wiele już potrafią. Na zakończenie występu, dzieci ślubowały – zgodnie bawić się w przedszkolu, nie płakać, nie szlochać, buzię mieć roześmianą, itd. Dzieci przechodziły także, przez kolorową, symboliczną bramę, a następnie pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy mały przedszkolak otrzymał dyplom oraz drobny upominek. Ponadto rodzice przygotowali słodki poczęstunek, który odbył się w atmosferze radości, przyjaźni i zaufania. W oddz. II nauczycielki przeprowadziły wspólne zabawy integracyjne przy muzyce tj. „Kaczuchy”, „Boogie Woogie, „Pingwiny”, czy taniec na gazecie. Były one doskonałą okazją do nawiązania bliższego kontaktu między dziećmi, rodzicami i nauczycielkami. Teraz dzieci z dumą mogą powiedzieć – Mamo, tato jestem przedszkolakiem!


Wycieczka do Lasów Parczewskich

Korzystając z przepięknej pogody i uroku „Złotej Polskiej Jesieni” 18 października trzy grupy naszych przedszkolaków wybrały się na wycieczkę do Lasów Parczewskich. Trasa wycieczki grupy IV i V z paniami Renatą Woźniak, Eweliną Wawryszuk , Joanną Bartnicką-Czerkawską i Krystyną Bloch rozpoczęła się odwiedzeniem Izby Pamięci Bohaterów Lasów Parczewskich w Białce, gdzie przywitała nas pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie- Katarzyna Kowalczyk. W budynku byłej szkoły, w której powstało miejsce upamiętniające działania wojenne w lasach parczewskich i ludzi walczących w imię wolności narodu polskiego. Pani dyrektor opowiedziała historię o wzajemnej ludzkiej pomocy, jaką udzieliła ludność okoliczna, ludności Żydowskiej w trudnych czasach okupacji. Przedszkolaki złożyły kwiaty i zapaliły znicz na grobie upamiętniającym tamto wydarzenie oraz na mogiłach partyzanckich, gdzie oglądaliśmy zrekonstruowane ziemianki, okopy – bo lasy parczewskie, mogiły partyzanckie, to był kolejny punkt wycieczki.

Charakterystykę naszego regionu, piękno przyrody poznawaliśmy spacerując z leśnikiem przewodnikiem panem Jakubem Kijewskim tatą Róży K. dziewczynki z gr IV ścieżką edukacyjną „Jezioro Obradowskie”, poznając cechy zawodu leśniczego np. sadzenie lasów, w którym uczestniczyliśmy poprzez wysypywanie ziarenek świerku przygotowanych przez leśniczego.

Wycieczka terenowa 700 metrową drewnianą kładką prowadziła przez najpiękniejsze i najciekawsze fragmenty lasu i torfowiska. Bogaty świat fauny i flory z niezwykle rzadkimi objętymi ochroną gatunkami podziwiały także przedszkolaki z gr III pod okiem pań: Renaty Iwaszko i Joanny Tracz-Siwek, dzieci te uczciły ciszą bohaterów okupacji pod pomnikiem żołnierzy . Tą wycieczkę oprowadził pan leśniczy Piotr Pniak bardzo ciekawie , interesująco opowiadając o lesie i jego mieszkańcach. Początek ścieżki – zadaszenie ze stołami i ławami-to było bardzo przyjemne miejsce na nasz piknik. Temat wycieczki wynikał z rocznego planu pracy placówki na rok bieżący ”Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka” , której celem jest rozwijanie postaw patriotycznych, poznawanie historii i piękna naszej ojczyzny.

Dziękujemy Nadleśnictwu Parczew za ciepłe przyjęcie, ciekawe opowieści przyrodnicze i historyczne o lesie, za znaczki odblaskowe, kredki ekologiczne, a pani dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej kłodzie Katarzynie Kowalczyk za mapy i przewodniki po okolicy. Spędziliśmy uroczy dzień w lesie, pełen interesujących opowieści. Dziękujemy.


„Krasnale – Maluszki” z wizytą w sklepie spożywczym

SklepDzieci z oddz. I ,,Krasnale” w dniu 18 października 2018 r. pod kierunkiem pani Małgorzaty Mikitiuk wybrały się z wizytą do pobliskiego sklepu spożywczego. Celem ich wyjścia była obserwacja i zapoznanie z pracą ekspedientki. Przedszkolaki oglądały cały asortyment sklepu,  zobaczyły wagę, na której pani ważyła pomidory, kupujących ludzi; lodówki do przechowywania produktów szybko psujących się, różnego rodzaju towary ustawione na półkach. Dzieci były zaciekawione opowiadaniem pani ekspedientki, prawidłowo rozpoznawały i nazywały różne rodzaje pieczywa, które codziennie spożywają w przedszkolu i w domu.


Dzień Edukacji Narodowej

różeDzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji uroczystość w naszym przedszkolu miała miejsce w dniu 15 października. Dzieci  5 – letnie z oddz. V „Smerfy” pod kierunkiem nauczycielek p. J. Bartnickiej – Czerkawskiej i p. K. Bloch przygotowały program artystyczny dla wszystkich pracowników przedszkola. Pełne humoru wiersze, piosenki i taniec stanowiły wspaniałą niespodziankę, wprawiły wszystkich obecnych w uroczysty nastrój. Przedszkolaki wyraziły swoją wdzięczność, za okazywane każdego dnia serce, troskę, opiekę i trud włożony w ich wychowanie i edukację. Każde słowo wypowiedziane przez „małych artystów” wzbudzało zachwyt i wzruszenie na twarzach zgromadzonych gości. Na zakończenie części artystycznej nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi obdarowani zostali pięknymi laurkami, wykonanymi samodzielnie przez dzieci z oddz. IV.

Pani dyrektor Marzanna Panasiuk złożyła serdeczne życzenia i podziękowała wszystkim pracownikom, za trud codziennej pracy. W tym roku szkolnym szczególnie wyróżniona została pani E. Lipińska, otrzymała nagrodę Burmistrza, a ponadto nagrody Dyrektora za wzorową pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymały nauczycielki: p. R. Iwaszko, p. M. Mikitiuk, p. M. Klej oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi naszego przedszkola za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Nie zabrakło życzeń, kwiatów i słodkiego poczęstunku ze strony Rady Rodziców, za co serdecznie Dziękujemy.


Akcja „WyRaźni na drodze”

We wrześniu dzieci z grupy V pod kierunkiem pani Joanny Bartnickiej-Czerkawskiej wzięły udział w akcji „WyRaźni na drodze”, organizowanej przez Fundację Marsz Zebry. Celem akcji były zagadnienia związane z widocznością na drodze. Szczególnie teraz w okresie jesienno-zimowym taka tematyka jest wyjątkowo istotna. Oprócz zagadnień związanych ze sposobem poruszania się w przestrzeni publicznej, dzieci mogły poszerzyć wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, omawiały pozytywne i negatywne postawy oraz zachowania. Przedszkolaki zdobyły również wiedzę na temat prawidłowego korzystania z elementów odblaskowych tak, by być widocznym na drodze.  Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały książeczki aktywności oraz odblaski.