OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE  O REKRUTACJI                                        

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Krasnalem” w Parczewie informuje, że od dnia 01.03.2021r. do 31.03.2021 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są:

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola “ na rok szkolny 2021/2022.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

 Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego 

1. Język angielski już od 3 – latków –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 2. Religia – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 3. Zajęcia umuzykalniające z rytmiką – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

4. Gimnastyka korekcyjna – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

5. Taniec nowoczesny – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

6. Zajęcia logopedyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

7. Zajęcia terapeutyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                             

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Zapraszamy na stronę  Internetową: www.przedszkole -1.parczew.com

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz załączniki można pobrać na stronie BIP (pp1parczew.bip.lubelskie.pl) w zakładce: oficjalne dokumenty lub bezpośrednio w przedszkolu. Po wypełnieniu wniosek wraz z załącznikami należy złożyć u dyrektora lub intendenta w godz. 9.00 – 15.00

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew,  niż liczba wolnych  miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w ustawie Prawo Oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                     

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                        

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  publiczne przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)  Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

2 ) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków.


Walentynki w grupie III

Przedszkolaki z grupy III 15.02.2012 świętowały „Walentynki”. Zajęcia na temat miłości i przyjaźni poprowadziła p. Joanna Tracz- Siwek. Przedszkolaki uczestniczyły w tematycznych zabawach ruchowych, dydaktycznych i integracyjnych, a we wszystkich zajęciach dominowały serduszka i kolor czerwony. Dzieci zostały zapoznane ze zwyczajami walentynkowymi i tradycjami obchodzenia dnia Św. Walentego. Dzieci rozmawiały o miłości i uczuciach jej towarzyszących, o tym, jak można okazywać miłość bliskim osobom, nie tylko od święta. Przedszkolaki zabrały, również do domu walentynkowe upominki podarowane przez mamę jednej z dziewczynek z grupy Nadii Adamowicz panią Kasię. Bardzo dziękujemy! Dzień Walentynkowy w grupie III z pewnością można zaliczyć do udanych. Był to dzień miłych wrażeń. 


„Dzień kota”

W dniu 17 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kota. Koty to zwierzęta znane i uwielbiane nie tylko przez dorosłych, ale również przez dzieci. Koty to główni bohaterowie wielu bajek i filmów dla najmłodszych, ponadto jak dzieci mówią koty są: „milutkie, puszyste, przytulaśne, śliczne i słodziutkie”. I dlatego, że są tak bliskie i lubiane przez wszystkie dzieciaki w przedszkolu obchodzimy ich święto:) Taki dzień był wspaniałą okazją do nauki poprzez zabawę oraz integrację grupy. W „dniu kota” wszystkie przedszkolaki upodobniły się do swoich ulubieńców, miały opaski, uszka i wąsiki. Nauczycielki przybliżyły dzieciom informacje na temat kotów ich hodowli, opieki, ras. W swoich grupach zorganizowały liczne zabawy tematyczne, matematyczne, konkursy i zawody oraz zabawy przy piosenkach o.. kotkach oczywiście:) Wszystkie podjęte działania wraz z dziećmi, miały swój cel: rozwijanie sprawności fizycznej, manualnej, logicznego myślenia, szeregowania, przeliczania, umiejętności rywalizacji i wiele innych. Głównym jednak celem tych zajęć było rozwijanie empatii, uwrażliwianie na potrzeby zwierząt oraz przekazanie informacji na temat prawidłowej opieki nad nimi. Przedszkolaki miały także okazję do rozwijania swoich umiejętności manualnych, wykonały piękne prace plastyczne – kotki z papierowych talerzyków z kartonu, kocie maski itp. Cały dzień upłynął w sympatycznej, miłej i kociej atmosferze.


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Nasze przedszkole od lat realizuje liczne działania, mające na celu niesienie pomocy , uwrażliwianie dzieci oraz środowiska lokalnego na potrzeby słabszych i potrzebujących.  Celem działań jest wyrabianie i utrwalanie
u dzieci takich cech i postaw jak: dobro, życzliwość, bezinteresowność, serdeczność, wrażliwość, empatia. Kształtowanie powyższych wartości odbywa się w naszym przedszkolu poprzez pogadanki, rozmowy okolicznościowe, sytuacje codzienne, zajęcia edukacyjne gdzie tematem przewodnim jest chęć niesienia pomocy innym.
            Poza teoretycznym ukazywaniem dzieciom problemu potrzebujących, w tradycji naszej działalności zakorzenił  się także aktywny udział w rozmaitych akcjach charytatywnych; m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dobie pandemii wyglądał nieco inaczej. Jednak dzięki naszym gorącym serduszkom, wciąż pełen kolorów, miłości, radości i niezwykle pozytywnej energii😊