ZDALNE NAUCZANIE W PRZEDSZKOLU

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Parczewie informuje,

że od dnia 26.03.2020 r. na utworzonych grupach społecznościowych poszczególnych oddziałów,

wychowawcy zamieszczać będą zdalną realizację

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z wychowawcami

lub dyrektorem przedszkola.


OGŁOSZENIE – REKRUTACJA

DYREKTOR PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRCZEWIE INFORMUJE, ŻE WNIOSKI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ

W PRZEDSZKOLU W

GODZINACH 7.00 – 15.00

TAKŻE  DO TECZKI NA STOLE POD GABINETEM DYREKTORA

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Krasnalem” w Parczewie informuje, że od dnia 02.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są „Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola “ na rok szkolny 2020/2021.


OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego

  1. Język angielski już od 3 -l atków – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  2. Religia – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  3. Zajęcia umuzykalniające z rytmiką – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  4. Gimnastyka korekcyjna –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  5. Taniec nowoczesny – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  6. Zajęcia logopedyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew
  7. Zajęcia terapeutyczne – zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                      

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Wnioski zgłoszenia należy pobierać i składać u dyrektora lub intendenta w godzinach 8.00 – 15.30

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w ustawie Prawo Oświatowe):
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
1) Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.
2) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków.


Spotkanie z leśnikami

ptaki_w_budceDnia 10.03.2020 r. nasze przedszkole odwiedzili niezwykli goście p. Jowita Czaja i p. Jakub Kijewski – leśnicy z Nadleśnictwa Parczew. Celem spotkania było rozpoznawanie i nazywanie niektórych przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu. Dzieci dowiedziały się też, dlaczego nie należy płoszyć zwierząt spotkanych w lesie i na polu. Leśnicy opowiedzieli także, co robią zwierzęta wiosną. Przynieśli ze sobą dużo książek związanych ze zwierzętami, a także eksponaty znalezione w lesie – poroża. Przedszkolaki dowiedziały się jak należy prawidłowo zachować się podczas kontaktu ze zwierzętami leśnymi, a także że człowiek przebywający w lesie jest gościem i musi szanować zwyczaje gospodarzy – zwierząt i ptaków. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach w grupie II i IV. Koordynatorem spotkania była p. Małgorzata Mikitiuk.

Mali przyrodnicy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się swoim spostrzeżeniami na temat życia zwierząt leśnych. Informacje dotyczące lasu oraz jego ochrony, na pewno pozostaną w pamięci wszystkich przedszkolaków. Spotkanie to było niewątpliwie doskonałą okazją do kształtowania proekologicznych postaw u dzieci. Leśnicy zachęcali do odwiedzenia ścieżek edukacyjnych w Nadleśnictwie Parczew tj. – „Bobrówka” i „Jezioro Obradowskie”. Na koniec przedszkolaki otrzymały kolorowanki z rodzinami zwierząt. Ogromnymi brawami i uśmiechem podziękowały za tak ciekawe spotkanie.


Spotkanie z lekarzem weterynarii

DSC00787Zwierzęta domowe, hodowane na wsi, leśne czy egzotyczne, wszystkie są znane i bliskie dzieciom. Przedszkolaki bardzo chętnie poznają świat zwierząt, nazywają je i wiedzą, gdzie one żyją. Aby dowiedzieć się jeszcze więcej, na zaproszenie pani Małgorzaty Klej w dniu 6 marca 2020 r. w naszym przedszkolu gościła pani Estera Podgórska – Szpyt lekarz weterynarii. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem weterynarza oraz zwrócenie uwagi jak, dbać i pielęgnować zwierzęta. Pani doktor w sposób przystępny dla najmłodszych zaprezentowała niezbędny sprzęt i akcesoria do opieki nad zwierzętami oraz do leczenia ich. Zwróciła uwagę na branie odpowiedzialności za los i zdrowie powierzonych im zwierząt.
Dziękujemy serdecznie pani Esterze mamie Darii i Martynki, które uczęszczają do naszego przedszkola, za poświęcony czas na praktyczną lekcję opieki nad zwierzętami.


Z wizytą w aptece

Dnia 04.03.2020 r. przedszkolaki z oddz. II pod kierunkiem pań Małgorzaty Mikitiuk, Joanny Bartnickiej-Czerkawskieji Agnieszki Drozd wybrały się na pieszą wycieczkę do apteki, „Nasze apteki” przy ul. Warszawskiej. Jej celem  było bliższe poznanie wyglądu i wyposażenia apteki oraz zapoznanie z zawodem farmaceuty. Pani farmaceutka wytłumaczyła, co to jest recepta, jak ją można realizować i kto może kupować leki. Przedszkolaki dowiedziały się również, że zostanie farmaceutą to długa i ciężka droga, a praca w aptece jest bardzo ważna i odpowiedzialna.

Dzieci zobaczyły różne rodzaje leków: maści, krople, syropy, tabletki, kolorowe plastry,  które pomagają im w walce z chorobą. Wśród nich znalazły swoje ulubione witaminki i te lekarstwa, które kiedyś zażywały.  Dzieci  zobaczyły, w jaki sposób są poukładane leki. Okazało się, że bez znajomości alfabetu znalezienie niektórych byłoby bardzo trudne.

 Pani farmaceutkapodczas miłej pogadanki   przypomniała wszystkim dzieciom, że pod żadnym pozorem nie mogą bawić się lekarstwami oraz , że lekarstwa możemy brać tylko pod czujnym okiem osoby dorosłej. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały wypowiedzi, uzyskując pełne informacje na nurtujące ich pytania.

Na koniec wizyty dzieci otrzymały małe upominki, same również wręczyły pani dyplom -podziękowania. Wszystko było dla nich nowe, ciekawe dlatego z zainteresowaniem obserwowały i słuchały wzbogacając wiedzę na temat pracy farmaceuty. Serdecznie dziękujemy za poświęconą uwagę, czas  i ciekawe przedstawienie tematu!