.


Udział w akcji

Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której organizatorem jest Towarzystwo „Nasz Dom”. Koordynatorem akcji w naszym przedszkolu była nauczycielka pani Anna Nazaruk. Akcja trwała od 01.11.2023r. do 29.02.2024 roku. W tych dniach w holu przedszkola wystawiona była skarbonka, do której dzieci wrzucały monety (od 1 gr do 5 zł). Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Natomiast naszym głównym celem było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Rodzice wraz z dziećmi z naszego przedszkola nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. W ten sposób uzbieraliśmy 241 zł !!!!! Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.


Spotkanie z CYRKIEM

Bywa, że dzieci idą do cyrku, a tym razem to cyrk przybył do dzieci. 19 lutego w naszym przedszkolu gościliśmy Cyrk Fokus. Występ artystki oraz wesołego klauna zachwycił naszych najmłodszych. Podczas występu mogliśmy podziwiać niesamowite pokazy akrobatyczne hula hoop, magiczny parawan, mini rowerek, iluzję, żonglerkę oraz pokaz umiejętności fakira. Wszyscy świetnie się bawiliśmy. Chętne i odważne dzieci oraz panie z przedszkola mogły spróbować swoich umiejętności w wykonywaniu cyrkowych pokazów wspólnie z przezabawnym klaunem Maniusiem i Swietłaną. Dzieci mogły również pogłaskać wyczarowanego białego królika. Występy cyrkowe dostarczyły przedszkolakom niezapomnianych wrażeń i emocji.


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/25

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Pod Krasnalem” w  Parczewie informuje,

że od  dnia 01.03.2024r. do 29.03.2024r.  wydawane i po wypełnieniu przyjmowane są

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola “ na rok szkolny 2024/2025.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA:

 Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego 

 1.  Język angielski już od 3 -latków –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 2.  Religia                                         –  zajęcia finansowane przez Gminę Parczew

 3. Rytmika                                        –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

4.  Gimnastyka korekcyjna              –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

5.  Taniec nowoczesny                      –    zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                               

6.  Zajęcia logopedyczne                   –    zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                                

7.  Zajęcia terapeutyczne                  –   zajęcia finansowane przez Gminę Parczew                                                             

Przedszkole zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek – przygotowywane w przedszkolnej kuchni.

Zapraszamy na stronę  Internetową: www.przedszkole -1.parczew.com

„Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola” oraz załączniki można pobrać na stronie BIP (pp1parczew.bip.lubelskie.pl) w zakładce: oficjalne dokumenty lub w przedszkolu. Po wypełnieniu wniosek wraz z załącznikami należy złożyć u dyrektora lub intendenta w godzinach 9.00 – 15.00

KRYTERIA PRZYJĘĆ:

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Parczew, niż liczba wolnych  miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (określone w ustawie Prawo Oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;                                                      

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;                        

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  publiczne przedszkole  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)  Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług przedszkola.

2 ) Dziecko, którego rodzice zadeklarują korzystanie z pełnej oferty przedszkola, tj. w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków.

3) Dziecko, którego obydwoje Rodzice pracują/jeden rodzic pracuje.


BADAMY ŚWIAT ZMYSŁAMI ZIMA – DOTYK

Motywujemy naszych wychowanków do wielozmysłowego poznawania świata  organizując zajęcia wynikające z naszego Rocznego Planu Pracy na bieżący rok szkolny 2023/24 „Dotknij, poczuj, zobacz”. Każda pora roku ma swoje walory, ma swój charakter. Postanowiłyśmy, aby w każdą porę zapoznać dzieci z innym zmysłem – zimą był to zmysł dotyku. Dotyk, bowiem odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka, oddziałuje na wszechstronny rozwój, tworzy więzi z otoczeniem, wpływa na charakter i osobowość dziecka. Dobrze rozwinięty zmysł dotyku u dzieci jest bardzo ważny dla ich zdrowego rozwoju i funkcjonowania. Umożliwia on dziecku poznanie świata poprzez doświadczanie różnych faktur, kształtów i temperatur. Dotyk dostarcza wielu informacji o otoczeniu. Opisywanie odczuć rozwija zasób słownictwa. Dzięki uświadomieniu sobie doświadczeń dotykowych dzieci poszerzały możliwości opisu: miękki, twardy, szorstki, włochaty, ostry, wilgotny, mokry, ciepły, zimny, itp. Dostarczając dzieciom różne materiały  określały one klasyfikowały i wzbogacały swoje doświadczenia dotykowe. Dzieci wykorzystując własne dłonie wymieniały materiały, faktury, odczucia, poznawały cechy przedmiotów, rozwijały wyobraźnię. Wykorzystując: zabawy badawcze, skrzynki sensoryczne, masażyki relaksujące dzieci poznawały i odkrywały w atrakcyjny sposób otoczenie, rozwijały koncentrację uwagi określając nowe doznania.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia z przeprowadzonych zajęć.