UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA PRZEDSZKOLA

      W dniu 21 czerwca 2022 roku  w grupie V „Smerfy” pod kierunkiem nauczycielek p. Joanny Tracz – Siwek i p. Krystyny Bloch odbyła się uroczystość pożegnania starszaków. W grupie IV pod kierunkiem nauczycielek p. Renaty Woźniak i p. Renaty Iwaszko pożegnania nadszedł czas, w kolejnym dniu 22 czerwca. Lata wspólnych zabaw i zajęć, podróży po porach roku szybko minęły, aż nadszedł czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli  rodzice pani dyrektor, nauczycielki i personel przedszkola. Starszaki wierszem , tańcem i piosenką pożegnały się z przedszkolem. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, recytatorskie i taneczne, występy zachwyciły wszystkich. Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania i życzenia na nowy etap edukacji. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy z rąk pani dyrektor Marzanny Panasiuk oraz nagrody – niespodzianki. Wspólne biesiadowanie zakończyło uroczystość pożegnania przedszkola.

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w szkole. Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych wakacji. 

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV „Elfy”

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V „Smerfy”


UDZIAŁ W XII EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”

Nasze przedszkole nasze w roku szkolnym 2021/2022 włączyło się do realizacji  XII edycji programu edukacyjnego „Mamo, tato, wolę wodę!”. Mamo, tato, wolę wodę!” Jest to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. Do realizacji programu przystąpiły cztery grupy wiekowe oddz. II, III, IV, V. W ramach programu nauczycielki prowadziły zajęcia w przedszkolu, w oparciu o otrzymane scenariusze. Wybierały treści do jego realizacji adekwatnie do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Wpisane zostały one w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

Dzieci dowiedziały się co to jest woda i skąd pochodzi, jakie ma znaczenie dla ludzi, roślin i zwierząt oraz jakie ma zastosowanie w życiu codziennym. Poznały znaczenie picia wody dla organizmu oraz utrwaliły nawyk częstego jej picia. Dzieci dowiedziały się że na naszej „błękitnej planecie” jest dużo wody ale tylko niewielka jej część to woda nadająca się do picia. Zobaczyły również w jaki sposób można oczyścić wodę oraz poznały różne stany skupienia wody, poznały sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym w domu, w przedszkolu oraz poznały jak ważne jest znaczenie jej oszczędzania dla naszego środowiska. W ramach realizacji programu dzieci dowiedziały się jak należy prawidłowo się odżywiać oraz jakie i ile posiłków należy dziennie spożywać i dlaczego prawidłowe odżywianie jest ważne dla naszego zdrowia, poznały wędrówkę małej kropelki wody, a także dowiedziały się jak pije słoń.

Efekty uzyskane na skutek wdrożenia programu:

 • zwiększenie ilości wypijanej przez dzieci wody,
 • doskonalenie nawyku zdrowego odżywiania się oraz aktywnego trybu życia,
 • zainteresowanie tematyką znaczenia wody w organizmie człowieka i w środowisku przyrodniczym,
 • zwiększenie wiedzy na temat segregacji śmieci.
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi wody

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. II biorące udział w realizacji programu.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. III biorące udział w realizacji programu.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. IV biorące udział w realizacji programu.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci z oddz. V biorące udział w realizacji programu.


PROJEKT EDUKACYJNY „Z EKOLOGIĄ NA TY”

Zatruwanie środowiska to problem współczesnego świata. Powinien on zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie. Błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń. Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Mając na uwadze ochronę środowiska, dzieci 4-letnie, z oddziału III wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty”. Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele projektu:

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

Treści programowe edukacji ekologicznej zawarte w programie zostały podzielone na pięć modułów:

I Moduł- Jestem EKO

II Moduł- Przyroda wokół nas

III Moduł – Rady na odpady

IV Moduł – Eko zdrowie

V Moduł – Eko inspiracje

W każdym module  znajdowała się lista eko-zadań do wykonania ,formy i metody realizacji zostały dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Wpisane zostały one w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

„Kodeks ekologa” – dzieci stworzyły wspólnie regulamin młodego ekologa; odbyła się wycieczka na Ścieżkę przyrodniczą „Bobrówka”, dzieci mogły podziwiać piękno akwenu wodnego otoczonego wspaniałą roślinnością. Na miejscu spotkały się z leśniczym , który przybliżył dzieciom znaczenie lasu w przyrodzie, zapoznał z nazwami otaczającej roślinności i zwierzyny zamieszkującej ten piękny rezerwat przyrody, dzieci wykonały pracę techniczną: „Las w słoiku” , z materiałów zgromadzonych podczas wycieczki, odbyła się również wycieczka na łąkę, oraz do sklepu ogrodniczego. Ponadto dzieci wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”,  stworzyły swój własny „Ogródek” w sali, współorganizowały przedstawienie z okazji „Dnia Ziemi”, uczyły się segregować odpady, poprzez zabawy z kontenerami, poznały pojęcia „odpady” „surowce wtórne”, „segregacja”, „recykling”; tworzyły prace plastyczne z materiałów naturalnych, wspólnie stworzyły „Eko-zabawkę” z tworzyw recyklingowych, obserwowały zasady ruchu drogowego podczas wycieczki na skrzyżowanie, uczestniczyły w zajęciach „Eko-zdrowie” podczas których utrwalały zasady zdrowego odżywiania,  a także oglądały film na ekranie kinowym z wątkiem przyrodniczym: „Jeżyk i przyjaciele”.

Efekty uzyskane na skutek wdrożenia projektu:

Dziecko:

 • zna różne formy ochrony środowiska naturalnego,
 • dostrzega walory środowiska przyrodniczego,
 • wie, kto działa na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • zna podstawowe oznakowania ekologiczne towarów,
 • rozróżnia przeznaczenie kolorowych pojemników na odpady,
 • zna zwierzęta i rośliny żyjące w środowisku leśnym i łąkowym.
 • potrafi segregować odpady,
 • oszczędza wodę i energię elektryczną,
 • dokarmia ptaki w okresie zimy,

Udział w tym projekcie to  uświadamianie dzieciom, jak wiele w zakresie ochrony środowiska zależy od nas samych a także realizacja wielu wyzwań ekologicznych.

Po zakończonym okresie stwierdzam, iż projekt edukacyjne „Z ekologią na TY” został w pełni zrealizowany zgodnie z założonymi celami i zawartymi treściami. Realizacja programu i zastosowanie czynników aktywizujących tkj: bezpośredni kontakt z przyrodą, ciekawe zajęcia, eksperymenty, zabawy z materiałem przyrodniczym uaktywniły w dzieciach odpowiednie postawy proekologiczne oraz obudziły uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Za aktywny udział w projekcie, nasze przedszkole otrzymało: Certyfikat udziału w ogólnopolski projekcie edukacyjnym „Z ekologią na TY”.

W GALERII PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA DZIECI Z ODDZ. III BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE


Innowacja „Kodowanie na dywanie”

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu realizowana była innowacja pedagogiczna  pt „Kodowanie na dywanie” w dwóch grupach wiekowych w grupie III i V wśród dzieci 4 letnich i 5 letnich. Realizowana była od października 2021 do czerwca 2022. Dała ona dzieciom możliwość odkrywania nowych rozwiązań. Dzieci kodowały i programowały, a jednocześnie było to ich fantastyczną zabawą. Innowacja pedagogiczna była uzupełniana  o korzystanie z  Ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”, co poszerzyło działania w zakresie kodowania i programowania.

Innowacja Pedagogiczna obejmowała następujące tematy:

1. Październik

 • Warzywnie…owocowo…zdrowo.
 • Jesień kolorami zakodowana.

2. Listopad

 • Kolorowe parasole.
 • Zwierzęta szykują się do zimy.

3. Grudzień

 • Czekamy na zimę.
 • Coraz bliżej święta.

4. Styczeń

 • Zimowe zabawy.
 • Moja babcia, mój dziadzio.

5.Luty

 • Bezpieczne ferie.
 • •         Wesoły karnawał.

6. Marzec

 • Najpiękniejsze bajki i baśnie.
 • Wiosna na łące, wiosna w ogródku.

7. Kwiecień

 • Pisanki, kraszanki, jajka malowane.
 • Dbamy o naszą planetę.

8. Maj

 • Moja rodzina.
 • Kiedy dorosnę…poznajemy zawody.

9. Czerwiec

 • Kolory lata.
 • Już blisko wakacje.

            Głównym celem wprowadzanej innowacji było rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: zadaniowe podejście do stawianych problemów, logiczne myślenie czy umiejętność pracy w zespole w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w ruchu, w zabawie, poprzez doświadczenie i eksperymentowanie, świadome korzystanie z nowoczesnych technologii jak również stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat. Programowanie rozwija logiczne myślenie, umiejętność przewidywania i planowania działań. Programując należy przestrzegać pewnych niezmiennych zasad, co uczyło przedszkolaków umiejętności dążenia do konkretnego celu. Warto uczyć dzieci kodowania i programowania gdyż czują się oni „sprawcami” – ułożyłem kod i takie podejście sprawia, że dziecko nabiera wiary w siebie i swoje możliwości.  Dzieci wspólnie jak i samodzielnie wykonywały powierzone zadania i same dochodziły do wniosku, iż z dnia na dzień idzie im coraz lepiej. Każdy dzień otwierał przed naszymi przedszkolakami nowe zadania i nowe pomysły.

Zabawy w kodowanie prowadzone były w dwóch grupach, dostosowując ich zakres do wieku, możliwości oraz zainteresowania dzieci.

Wykorzystywano pomoce dydaktyczne nabyte w trakcie roku szkolnego: mata do kodowania, krążki, kubeczki a także pomoce stworzone przez nauczycieli (obrazki, piktogramy, plansze, karty pacy).

Na macie i poza nią układano kubeczki tworząc symetrię – kolor, liczba. Kodowaliśmy wg słownej instrukcji oraz kolorując kratki na kartce Zadania wykonywane z wykorzystaniem maty wspomagały rozwój intelektualny dzieci, koncentrację uwagi ich umiejętności matematyczne, naukę czytania i pisania, doskonaliły orientację przestrzenną, myślenie abstrakcyjne oraz logiczne i integrują dzieci. Dzieci miały możliwość grania w różnorodne gry planszowe, dzięki którym doskonaliły umiejętność porozumiewania się z rówieśnikami, doskonaliły umiejętności matematyczne: przeliczanie elementów, umiejętności dodawania i odejmowania. Do zajęć wprowadzono również robota Fotona. Stopniowo dzieci uczyły się zasad programowania robota do określonego celu. Wprowadzono przeszkody układając strzałki, sprawdzano poprawność kodu, dostrzegano błędy, korygowano je. Dzieci zgodnie współpracowały, wymieniały się spostrzeżeniami, cierpliwie czekały na swoją kolej.

Przedszkolaki korzystały także z  tablicy interaktywnej. Poszerzały tym samym wiedzę na temat nowoczesnych technologii oraz uczyły się jak w bezpieczny sposób z nich korzystać.
Joanna Bartnicka – Czerkawska przeprowadziła także zajęcia pokazowe dla innych nauczycieli pt.” Wakacyjne zabawy z kodowaniem”

Nauczycielki przeprowadzające innowację  poszerzyły swoją wiedzę na temat wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych podczas szkolenia pt ” Kodowanie nie tylko na dywanie”

 Podsumowując zakres realizacji innowacji pedagogicznej, należy podkreślić, iż założone cele są zrealizowane.

Realizacja innowacji przyniosła takie efekty jak:

– poprawiła się  umiejętność współpracy w grupie

– wzrost samodzielności i kreatywności;

– zwiększenie zainteresowania programowaniem

– dzieci nabyły umiejętność poruszania się w przestrzeni wg kodu (strzałek kierunkowych)

– wytrwałość w wykonywanych zadaniach

– prowadzenie pracy do końca

– umiejętność szukania  nowych rozwiązań

Zabawy w kodowanie przyniosły zadowalające efekty dydaktyczne i wychowawcze, a zajęcia z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Koordynatorzy: Joanna Tracz- Siwe; Joanna Bartnicka – CzerkawskaW galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci biorących udział w Innowacji z oddz. III pod kierunkiem nauczycielki Joanny Bartnickiej – Czerkawskiej

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia dzieci biorących udział w Innowacji z oddz. V pod kierunkiem nauczycielki Joanny Tracz – Siwek


Realizacja ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – podsumowanie

W roku szkolnym 2021/2022 Publiczne Przedszkole Nr 1 „Pod Krasnalem” w Parczewie już po raz siódmy przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Programem tym objęte zostały dzieci 3, 4 i 5 – letnie. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli poświęcony głównie tematyce ekologicznej, jak również zdrowiu, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach tematycznych, podczas których uczyły się troszczyć o środowisko naturalne, poznawać podstawowe zasady ekologii i dowiedziały się, dlaczego warto jeść owoce i warzywa, a także poznały korzyści płynące z ruchu. Koordynatorem programu na terenie naszego przedszkola była nauczycielka p. Małgorzata Klej.

            W bieżącym roku szkolnym program składał się z propozycji siedmiu scenariuszy zajęć:

 • scenariusz nr 1 „Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”
 • scenariusz nr 2 „W parku. Dbam o aktywność fizyczną”
 • scenariusz nr 3 „W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”
 • scenariusz nr 4 „Dbam o zasoby naturalne powietrze, wodę i energię”
 • scenariusz nr 5 ” Nad rzeką. Dbam o czystość wody”
 • scenariusz nr 6 ” Nad wodą. Dbam o segregację śmieci”
 • scenariusz nr 7 „W domu. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca”

            W naszym przedszkolu do realizacji programu przystąpiły cztery grupy wiekowe oddz. II, III, IV, V. Nauczycielki wybierały treści do jego realizacji adekwatnie do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Wszystkie założenia programu zostały ściśle wpisane w plany miesięcznej pracy wychowawczo – dydaktycznej. 

            W oddz. II „Skrzaty” w miesiącu marcu 2022 r. zrealizowane zostały następujące treści z programu:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W parku. Dbam o aktywność fizyczną”

„Nad wodą. Dbam o segregację śmieci”

            W oddz. III „Leśne Ludki” w miesiącu kwietniu 2022 r. zrealizowane zostały następujące scenariusze:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”

” Nad wodą. Dbam o segregację śmieci”

„W domu. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca”

            W oddz. IV „Elfy” również w miesiącu kwietniu 2022 r. zrealizowane zostały następujące scenariusze:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W parku. Dbam o aktywność fizyczną”

„W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”

„Nad rzeką. Dbam o czystość wody”

            W oddz. V „Smerfy” w miesiącu kwietniu 2021 r. zrealizowane zostały następujące scenariusze:

„Las to dom dla zwierząt. Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze”

„W parku. Dbam o aktywność fizyczną”

„W ogrodzie. Dbam o siebie i jem warzywa i owoce”

„Nad rzeką. Dbam o czystość wody”

„W domu. Oszczędzam dla natury, to się podwójnie opłaca”

            W ramach realizacji treści programu nauczycielki uwrażliwiały na piękno otaczającej nas przyrody, poprzez spacery, obserwację otoczenia drzew, krzewów, kwiatów, ptaków, panujących warunków atmosferycznych w poszczególnych porach roku. Zakładały „Zielone kąciki przyrody w salach, aby dzieci miały możliwość bezpośredniego kontaktu i obserwacji z przyrodą.

W efekcie przekazanych i zrealizowanych treści, dzieci z poszczególnych grup dowiedziały się:

 • co to jest natura
 • jak zostać „Kubusiowym Przyjacielem Natury”
 • jak dbać o rośliny
 •  jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie
 • co to znaczy dbanie o aktywność fizyczną
 • dlaczego warto się ruszać
 • jak spędzać wolny czas
 • dlaczego ważne są warzywa i owoce
 • co sprawia, że powietrze jest zanieczyszczone i co robić, aby zmniejszyć jego zanieczyszczenie
 • dlaczego woda jest ograniczonym zasobem i nie wolno jej zanieczyszczać
 • dlaczego warto oszczędzać zasoby takie jak woda, prąd czy jedzenie i dlaczego to się opłaca
 • czym są śmieci i kto je produkuje
 • jak sprawić, żeby śmieci było mniej
 • jak segregować śmieci i co to jest recykling
 • w jaki sposób można powtórnie wykorzystać śmieci i co możemy z nich zrobić
 • jaki wpływ na naturę ma człowiek

Efekty uzyskane na skutek wdrożenia w/w programu to:

 • poszerzenie ekologicznej wiedzy i doświadczeń wśród dzieci
 • poszerzenie wiedzy i doświadczeń nauczycielek realizujących program
 • wzrost świadomości i kultury ekologicznej w rodzinach przedszkolaków
 • podniesienie sprawności fizycznej przedszkolaków
 • przedszkole pozyskało certyfikat programu potwierdzający tytuł„ Kubusiowych Przyjaciół Natury”
 • promocja placówki na szczeblu ogólnopolskim (zgłoszenie placówki do udziału w ogólnopolskim programie)

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia z realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury w oddz. II

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia z realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury w oddz. III