Konkurs techniczny

13 marca 2023 |

W naszym przedszkolu w dniach 9.02.2023 r. do 28.02.2023 r. zorganizowany został wewnątrzprzedszkolny się Konkurs Techniczny  pod tytułem „Słynne zabytki i budowle w krajach Unii Europejskiej”. Koordynatorami konkursu  były nauczycielki Edyta Lipińska, Joanna Tracz – Siwek. Celem niniejszego działania było: poznawanie nowych technik twórczych i rozwiązań konstrukcyjnych oraz sposobu  ich zastosowania przez dzieci. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych, technicznych i konstrukcyjnych, rozbudzanie ciekawości poznawczej i samodzielności, poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną, a rodzicami. Dzieci właśnie wraz z rodzicami chętnie wzięły udział w konkursie. Konkurs cieszył się bardzo dużym powodzeniem, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu 07.03.2023 r. Przy ocenie prac komisja brała pod uwagę: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość i walory estetyczne. Uczestnicy wykazali się wielką kreatywnością i talentem artystycznym. Prace były różnorodne, pomysłowe i kolorowe, a Jury miało niełatwe zadanie, aby spośród 20 prac wyłonić te najciekawsze. Ostatecznie zdecydowano przyznać  wyróżnienie dla Kai Jedlińskiej za pracę Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Natomiast wszyscy pozostali uczestnicy konkursu, otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie i drobne upominki.

Z grupy I udział wzięli:

Marcelina Wójcik – Wieża Eiffla

Kornelia Kwiatek – Atomium

Jagoda Wawryszuk – Luwr

Antoni Bartkowski – Krzywa Wieża w  Pizie

Z grupy II udział wzięli:

Julia Bartkowska – Wieża Eiffla

Mikołaj Wawrzyński – Koloseum

Maria Lewczuk – Big Ben

Urszula Szaniawska – Bridge London

Karol Dąbrowski – Wieża Eiffla

Z grupy III udział wzięli:

Maja Uchańska – Wieża Eiffla

Michalina Domańska – Krzywa Wieża w Pizie

Nikodem Melnik – Koloseum

Joanna Woźniak – Krzywa Wieża w Pizie

Wojciech Mikitiuk – Big Ben

Julia Szczygielska- Big Ben

Natalia Szajda – Wieża Eiffla

Aleksandra Czerska –  Łuk Triumfalny

Z grupy IV udział wzięli:

Mikołaj Panasiuk- Atomium

Z grupy V udział wzięli:

Igor Suchorab – Wieża Eiffla

Kaja Jedlińska  – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom dziękujemy za udział i zaangażowanie.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia wszystkich uczestników konkursu z chwili jego rozstrzygnięcia i wręczenia dyplomów oraz upominków przez panią dyrektor Marzannę Panasiuk.