„Sprzątanie świata” 2020

21 września 2020 |

świat„Sprzątanie świata – Polska” to praktyczna lekcja poszanowania najbliższego środowiska. Jej cele to promowanie niezaśmiecania otoczenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Segreguję”. Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w niej corocznie. W dniach 18 i 21 września 2020 r. przedszkolaki uposażone w rękawiczki ochronne i plastikowe worki na odpady z wielkim zaangażowaniem sprzątały pobliskie ulice: Wojska Polskiego i Harcerską. Jak się okazało śmieci nie brakowało. Przedszkolaki zebrały sporą ilość przeróżnych odpadów. Taka praktyczna forma dbania o najbliższe środowisko to interesująca metoda pracy wychowawczej oraz wartościowy sposób przekazywania już od najmłodszych lat kwestii związanej z ochroną przyrody.