„Zimowe wierszowanie” – przegląd recytatorski

26 lutego 2020 |

14W dniu 27.02.2020 w naszym przedszkolu odbył się Przegląd Recytatorski pt „Zimowe Wierszowanie”. Nauczycielki p. Joanna Bartnicka – Czerkawska i p. Joanna Tracz – Siwek zaprosiły dzieci wraz z rodzicami do napisania własnego wiersza o tematyce zimowej. Zadaniem dzieci była recytacja przygotowanego wiersza. Celem przeglądu była popularyzacja wierszy wśród dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, a także prezentacja zdolności artystycznych najmłodszych. Łącznie w zimowym przeglądzie wzięło udział 12 dzieci.

W okolicznościowej scenerii i miłej atmosferze przedszkolaki recytowały wiersze o tematyce zimowej. Wszystkie dzieci które przystąpiły do przeglądu, zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi nagrodami rzeczowymi. Nie zabrakło gromkich barw od wszystkich zgromadzonych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy dalszych owocnych występów. Dziękujemy dzieciom, a także ich rodzicom za trud, zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli w napisanie tak pięknych, poetyckich wierszy.