DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

17 października 2023 |

„..bo nasza pani ma zalet wiele, jest przyjacielem, nauczycielem..”

Dzień Edukacji Narodowej, to ważne święto, w  którym dzieci słowami wyrażają swoją wdzięczność za trud, serce i uśmiech, które otrzymują każdego dnia.

Z tej właśnie okazji w dniu 16 października odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość. Dzieci z grupy IV „Elfy” pod kierunkiem nauczycielek p. Małgorzaty Klej i p. Krystyny Bloch zaprezentowały część artystyczną. Słowami wierszy, piosenek i tańcem, wraziły wdzięczność nauczycielom oraz całemu personelowi przedszkola za serce, opiekę, cierpliwość i trud włożony w ich edukację i wychowanie. Każde wypowiedziane i wyśpiewane przez „małych artystów” słowo wzbudziło radość i wzruszenie na twarzach zgromadzonych gości. Ponadto w tym wyjątkowym dniu pani dyrektor Marzanna Panasiuk podziękowała wszystkim pracownikom za trud codziennej pracy, a także życzyła wiele satysfakcji i radości z niej płynącej. W dowód uznania wręczyła nagrody dla następujących nauczycielek p. Renaty Woźniak p. Eweliny Wawryszuk p. Anny Nazaruk i p. Joanny Bartnickiej – Czerkawskiej oraz w imieniu burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy wychowawczo – dydaktycznej przekazała nagrodę na ręce nauczycielki p. Joanny Tracz – Siwek. Na zakończenie uroczystości, przedstawiciele Rady Rodziców naszego przedszkola, obdarowali panią dyrektor, Radę Pedagogiczną oraz wszystkich pracowników słowami życzeń, wdzięczności i kwiatami, za co serdecznie dziękujemy.

W galerii poniżej znajdują się zdjęcia przedstawiające część artystyczną w wykonaniu dzieci z grupy IV oraz zdjęcia całej społeczności przedszkolnej