WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022

25 sierpnia 2021 |

INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Od 1 września 2021 r. przedszkole czynne jest w godzinach 6.30 – 16.30 Rok przedszkolny rozpoczyna się 1  września 2021 r. (środa).

 Dziecko należy przyprowadzić do godziny 8. 00 do przydzielonego oddziału według listy (listy znajdują się przy każdej sali).

W szatni wyznaczone są na obuwie i ubranie dla każdego dziecka półki indywidualne ze znaczkami.

Na pierwszy dzień pobytu w przedszkolu należy przygotować:

Oddział I, II i III

  • duży ręcznik kąpielowy, poduszka i kocyk albo cienka kołderka w poszewce oraz piżama w dużym worku z materiału (wszystko podpisane)
  • ciapy (podpisane)
  • bielizna i rajstopy (zapasowe w razie „przygody”)
  • mały ręcznik do łazienki

Oddział IV, V

  • ciapy (podpisane),
  • mały ręcznik do łazienki.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 1,5 m, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      Dziecko przekazujemy wychowawcy w drzwiach na salę.

Od 1 do 3 września u wychowawców na oddziałach będą podpisywane deklaracje o godzinach pobytu dziecka w przedszkolu, (potrzebny będzie pesel dziecka).

Odpłatności za przedszkole będą zbierane w miesiącu wrześniu wyjątkowo od 6 września, w pozostałe miesiące od 1 do 15 każdego miesiąca w godzinach 14.30 – 16.00 (od poniedziałku do środy)

  • opłata za godzinę powyżej 5 godzin  – 1 zł.
  • dzienna stawka żywieniowa – 4,50 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)

Rodzice/opiekunowie oraz wszystkie osoby wchodzące na teren przedszkola zobowiązani są:

  •   do  osłony ust i nosa
  •  posiadania rękawiczek lub dezynfekcji rąk przy wejściu