Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Recytatorski

11 kwietnia 2019 |

DSC_088905 kwietnia 2019 roku w naszym przedszkolu odbył się Wewnątrzrzedszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „Kto Ty jesteś? Polak Mały”. Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka wśród dzieci, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci. Organizatorami konkursu były: p. Joanna Bartnicka – Czerkawska oraz p. Ewelina Wawryszuk. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe: 3-latki, 4-latki oraz 5-latki. Każdy uczestnik przygotował do recytacji jeden utwór o tematyce patriotycznej. Przy doborze repertuaru należało uwzględnić poezję patriotyczną, a także opiewającą piękno przyrody Polski. W konkursie wzięło udział 4 dzieci 3-letnich, 2 dzieci 4-letnich oraz 4 dzieci 5-letnich. Komisja konkursowa pracowała w składzie: p. Agata Przekora, p. Anna Oleszczuk oraz p. Anna Furtak. Członkowie komisji oceniając wykonania brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dzieci recytowały utwory znanych polskich poetów, prezentując wysoki poziom artystyczny. Bardzo poważnie podeszły do tego zadania. Po wysłuchaniu pięknych recytacji wszystkich uczestników konkursu, komisja musiała podjąć trudną decyzję i nagrodzić najlepszych. Po długiej naradzie przyznała następujące miejsca:

W kategorii dzieci 3 – letnich:

1 miejsce – Mikołaj Filipowicz

2 miejsce – Iga Płowaś

3 miejsce – Filip Siwek

Wyróżnienie – Alicja Wiśniewska

W kategorii dzieci 4 – letnich:

1 miejsce – Zofia Ciesielska

2 miejsce – Julia Lis

W kategorii dzieci 5 – letnich:

1 miejsce – Nina Dębowczyk

2 miejsce – Alicja Rądkowska

3 miejsce – Aleksander Bójko

Wyróżnienie – Julia Dobrzyńska
Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Laureatom serdecznie gratulujemy!!!