Akcje charytatywne, które odbyły się w naszym przedszkolu

16 marca 2019 |

Ważnym sposobem uczenia dzieci otwartości serca na potrzeby innych jest włączanie ich do udziału w akcjach charytatywnych, które co roku prowadzone są w naszym przedszkolu na przełomie grudnia i stycznia. W bieżącym roku szkolnym 2018/19 przeprowadzone zostały dwie:

serce-5Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – koordynatorem jej jest pani Małgorzata Klej. Celem podejmowanego zadania jest zbiórka darów dla dzieci w najbliższym otoczeniu. Są to tylko i wyłącznie rzeczy tj. słodycze, żywność długoterminowa odzież, zabawki, książki. W tym roku akcja na terenie naszego przedszkola została przeprowadzona w dniach 26.11.2018 r. – 07.12.2018 r. Cieszyła się wśród rodziców i dzieci dużym zainteresowaniem, świadczyła o tym ilość zebranych darów: były to głównie produkty spożywcze tj. makarony, mąka, cukier, płatki, różnego rodzaju słodycze itp. puzzle, książeczki, maskotki. Wszystkie zebrane dary zostały przekazane  na rzecz Caritas w Parczewie.

serce-5Góra Grosza organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom – wielka ogólnokrajowa inicjatywa na rzecz dzieci z opieki zastępczej. W naszym przedszkolu odbyła się zbiórka monet, która trwała w dniach 26.11.2018 r. – 02.01.2019 r. Koordynatorem akcji jest pani Edyta Lipińska. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Czyż nie jest to najlepsze świadectwo, że nasza wspólna inicjatywa jest ważna i potrzebna? Że ma sens i że dobro powraca? Drobniaki, wrzucane co roku przez nas, zapoczątkowały wielkie reformy pomocy społecznej w Polsce. To właśnie dzięki Górze Grosza zakupione zostały i doposażone małe domy dla dzieci. Największą zmianą jest to, że w Polsce powstaje coraz więcej takich domków w zamian dużych domów dziecka. W tym roku dzięki rodzicom, przedszkolakom, całej kadrze pedagogicznej udało nam się zebrać 447 zł. 15 gr. Za każdy grosz bardzo dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy! Szczegółowe informacje o tym, komu przyznano dotacje znajdują się na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Podejmowanie tego typu działań uwrażliwia dzieci już od najmłodszych lat na potrzeby i krzywdę innych, uczy dzielenia się tym co mamy. To piękny zwyczaj, jak uczyć nasze dzieci, aby wyrosły na mądrych wrażliwych  i odpowiedzialnych ludzi.