Ivestment's area

Parczew Polna
Parczew Lubartowska


Photo galeryEnglish French Deutsch Polish

Parczew - miejsce przyjazne i wyjątkowe


   Parczew to miejsce wyjątkowe. Na tę wyjątkowość, wyznaczającą dzisiejszą tożsamość miasta, składają się jego zasoby naturalne: nieskażone powietrze, czysta woda, cisza, otwarte przestrzenie, rozległe kompleksy leśne, bogactwo gatunków fauny i flory, Burmistrz Parczewa Paweł Kędrackizabytki o zróżnicowanych wartościach kulturowych. Parczew to miasto zielone  – wyjątkowo dbamy o ekologię, a zlokalizowane na obrzeżu miasta w jednej dzielnicy zakłady przemysłowe nie są uciążliwe dla środowiska. Nasi mieszkańcy – ludzie przyjaźni i otwarci, o potężnym potencjale zwłaszcza wśród osób młodych i kreatywnych. Parczew jest miastem bezpiecznym, wygodnym i przyjaznym środowisku. Wygodnie się u nas mieszka, dobrze pracuje, realizuje pasje i wypoczywa. Dokładamy wszelkich starań, aby zbudować mieszkańcom godziwe i przyjazne warunki bytowe. Zapewniamy bezpieczeństwo i rozwój. Jesteśmy przyjaznym i otwartym europejskim miastem.
   Mam głęboką nadzieję, że udało mi się zwrócić Państwa uwagę na nasze malownicze tereny, zachęcić do odwiedzenia nas, a może do związania z nami swojej przyszłości? Gdyż Parczew to miejsce naprawdę wyjątkowe.
 


Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki


   Przemiany ustrojowe w Polsce wymusiły na nas szereg działań, które czynią dzisiaj z Gminy Parczew miejsce atrakcyjne pod względem inwestycyjnym, turystycznym, wypoczynkowym.
   Posiadamy rozległe tereny inwestycyjne, objęte w planie zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w strategii rozwoju miasta na najbliższe lata. Oba te dokumenty są spójne z planem zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Tereny te stanowią dwa zwarte obszary i zajmują łączną powierzchnię ponad 120ha. Pierwszy z nich (ok. 110ha), to teren przemysłowy z dopuszczeniem składów i budownictwa. Jest on ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Lublin – Łuków oraz dworca kolejowego wraz z bocznicą i infrastrukturą magazynową. Drugi, ok. (10ha), sąsiaduje bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 815 Parczew - Lublin. Prezentowane tereny pozostają poza bezpośrednią stycznością z osiedlami miejskimi. Tereny te są już częściowo uzbrojone. Aktualnie przystępujemy do prac związanych z kompleksowym uzbrojeniem wszystkich terenów w pełny zakres mediów i stworzeniem dogodnej dla inwestorów infrastruktury dróg wewnętrznych na tych obszarach.

   Do istotnych czynników naszego dynamicznego rozwoju ważnych dla potencjalnego inwestora, możemy zaliczyć takie warunki jak:
- dogodna lokalizacja i dostępność komunikacja – jesteśmy ważnym, lokalnym węzłem komunikacyjnym, w którym zbiegają się 3 drogi wojewódzkie. Stolica regionu - miasto Parczew położona jest w odległości około 30km od planowanego korytarza transeuropejskiego - drogi ekspresowej S 19 (północ – południe), oraz około 50km od planowanej autostrady A2 (wschód – zachód). Miasto położone jest w odległości około 60km od miasta wojewódzkiego Lublin i 50km od przejścia granicznego w Sławatyczach, które stanowi jednocześnie przejście graniczne pomiędzy Unią Europejską, a Białorusią,
- wysoki stopień infrastruktury – kanalizacyjnej, wodociągowej, gazociągowej, własna oczyszczalnia ścieków i nowoczesny system segregacji i składowania odpadów,
- dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe,
- szeroka współpraca z regionalnymi uczelniami wyższymi.

   Przyszli inwestorzy mogą liczyć ze strony władz gminnych na pomoc i współdziałanie w całym procesie inwestycyjnym. Oferujemy indywidualną opiekę dla każdego inwestora, pomoc w sporządzeniu wymaganej dokumentacji formalno – prawnej. Naszym dodatkowym atutem są przygotowane już proinwestycyjne rozwiązania prawne z zakresu ulg podatkowych oraz proinwestycyjny budżet gminy.
   Młoda, dobrze przygotowana i wykwalifikowana kadra pracownicza oraz atrakcyjne warunki dla inwestujących powiązane z istniejącymi zasobami rynku pracy, potencjalnymi możliwościami rozwoju regionu oraz jego korzystnym położeniem geograficznym, stwarza gwarancje korzystnego ulokowania kapitału oraz stabilności ekonomicznego rozwoju.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego wyjątkowego miejsca.


URZĄD MIEJSKI W PARCZEWIE
UL. WARSZAWSKA 24
TEL. +48 83 355 12 24
FAX. +48 83 355 12 26


burmistrz@parczew.com
z-ca.burmistrza@parczew.com

www.parczew.com
© czerwiec 2007 .: Urząd Miejski w Parczewie :.